Архива вести

НИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2016. године

December 12, 2000

У првој половини 2016. године НИС је очувао профитабилност и остварио нето добит од 3,1 милијарду динара, без обзира на изазове у пословању, оличене пре свега у ниским ценама сирове нафте на светском тржишту. Остварени резултат је утолико значајнији ако се има у виду чињеница да је у прва три месеца нето добит износила 261 милион динара. Успех је забележен код већине оперативних показатеља. Укупан промет нафтних деривата износио је 1.552 хиљаде тона што је повећање од 6 одсто у односу на прошлу годину. У иноактивама је промет повећан за 38 одсто у поређењу са прошлогодишњим, док је истовремено за 1 одсто повећано и учешће на малопродајном тржишту Србије и сада износи 43 одсто. Укупан обим прераде нафте и полупроизвода је 1.750 хиљада тона, што је 16 одсто више. Производња нафте и гаса је износила 743 хиљаде условних тона, док су истовремено резерве угљоводоника увећане 3,7 одсто. Такође, производња електричне енергије достигла је 74.336 МWh, односно 27 одсто више у односу на прво полугодиште 2015. године. У истом периоду директне и индиректне пореске обавезе НИС групе износиле су 76,3 милијарде динара што је повећање од 13 одсто у односу на исти период 2015. године. У првом полугодишту ове године су, у сарадњи са иностраним реномираним партнерима, настављене и припреме за реализацију стратешких инвестиционих пројеката компаније, као што je пројекат Дубоке прераде у Рафинерији нафте Панчево. Tакође, настављене су активности и на припреми пројекта Термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) Панчево, који ће бити реализован у сарадњи са „Гаспром енергохолдингом“. Дуготрајна криза у нафтном сектору је ипак оставила трагове на резултате компаније у првој половини 2016. године. Показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) је на половини године износио 13,2 милијарде динара што је 37 одсто мање у поређењу са истим периодом 2015. Као друштвено одговорна компанија, НИС је 2016. годину прогласио годином HSE-а (Health, Safety, Environment) јер су брига о здрављу и безбедности на раду и заштита животне средине апсолутни приоритети. У првих шест месеци ове године остварени су значајни резултати на овом пољу. Тако је индикатор повреда са изгубљеним данима смањен 51 одсто у односу на прво полугодиште прошле године. За исти проценат смањен је и број саобраћајних несрећа из категорије RAR (Road Accident Rescue). Поводом објављивања резултата пословања за прво полугодиште 2016. године, Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а је изјавио: „Исправност пута којим је НИС кренуо у околностима глобалне кризе у нафтно-гасној индустрији још једном је потврђена добрим резултатима из прве половине 2016. године. НИС је одговор на продужену кризу у нафтно-гасном сектору пронашao у наставку доследног спровођења програма повећања оперативне ефикасности у свим областима пословања, чији је ефекат у првој половини 2016. године износио 4,4 милијарде динара. Такође, нисмо одустали од кључних инвестиционих пројеката и упркос кризи смо за првих шест месеци 2016. године инвестирали суму готово три пута већу од нето профита - укупно 9,1 милијарду динара. Посебно бих истакао да у нашем фокусу и даље остаје HSЕ. Настојаћемо да HSE политика у НИС-у, као и у великим светским компанијама, буде у основи сваког процеса, од избора потенцијалних партнера до најважнијих пословних одлука. На тај начин не само да бринемо о окружењу и запосленима, већ и доприносимо бољим пословним резултатима компаније“.