Архива вести

НИС одржао 2. Форум извођача са фокусом на управљању ризицима

December 12, 2000

У Пословном центру НИС-а у Новом Саду је данас одржан 2. Форум извођача посвећен управљању активностима извођача са фокусом на ризицима на којем је учествовало 30 компанија. НИС има успостављен систем за управљање ризицима у складу са политиком безбедности и здравља на раду. Један од елемената поменутог система јесте и Систем за управљање безбедношћу извођача - Contractor Safety Management (CSM). CSM има за циљ да применом разних мера из области безбедности и здравља на раду спречи нежељене догађаје попут повреда и штета које могу изазвати извођачи које је НИС ангажовао за одржавање опреме, постројења или објеката, обезбеђивање објеката, инвестиционе активности, транспорт робе, људи или материјала, исхрану запослених, грађевинске радове и друге активности. Од ове године је НИС увео праксу кварталног организовања форума за управљање безбедношћу извођача који првенствено служи за упознавање партнера са добром праксом, размену искустава, те унапређење безбедности и здравља у окружењу. Циљ боље комуникације НИС-а и ангажованих извођача, уз успешније спровођење свих захтева из безбедносних прописа, свакако је и стварање безбедног радног окружења за све. Примарни циљ НИС-а је да извођачи испуне све законом прописане захтеве из области безбедности, заштите на раду и заштите животне средине, као и захтеве дефинисане интерним стандардима компаније. Принципи безбедности, здравља на раду и очувања животног окружења су дефинисани током целог периода важења сваког уговора будући да извођачи често обављају послове са високим ризиком, те да у случају непоштовања стандарда безбедности могу проузроковати повреде или несреће које укључују и друге особе, у овом случају, запослене и имовину НИС-а. „НИС као друштвено одговорна компанија веома озбиљно схвата безбедност свих заинтересованих страна, укључујући и наше извођаче. Форум је прилика да са партнерима поделимо нашу филозофију управљања ризиком и да их упознамо са циљевима, подручјима примене и бенефитима који ће се реализовати применом стандарда безбедности на раду у циљу, пре свега, стварања безбедног радног окружења за све“, рекао је Дејвид Алисон, директор Функције за безбедност, очување здравља и животне средине у НИС-у.