Архива вести

НИС постао члан Саветодавног панела за индустрију Енергетске повеље

December 12, 2000

ИАП је основан одлуком Конференције Енергетске повеље 2004. године као консултативно тело Конференције и њених радних тела по питањима везаним за инвестиције у сектору енергетике, трговину, транзит, енергетску ефикасност и модернизацију самих процеса у оквиру Енергетске повеље. Предвиђен је као својеврстан инструмент за каналисање ставова и савета представника индустрије са посебним фокусом на ублажавање ризика, побољшање услова за обављање делатности, снабдевање чистом енергијом, одрживи енергетски развој и енергетску сигурност. Чланови ИАП су представници сектора енергетике из држава чланица, потписница и посматрача при Споразуму о Енергетској повељи, те је могућност пријема НИС-а у чланство произашло из посматрачког статуса Републике Србије. Главни циљ рада овог панела је јачање интеракције између политичких структура чланица повеље са представницима индустрије. НИС је пријемом у чланство ИАП стекао могућност активног учешћа у дискусијама, размене искустава са другим члановима и давања доприноса у формирању саветодавних мишљења ИАП.