Архива вести

НИС почео изградњу аминског постројења за ТНГ у Елемиру

December 12, 2000

Новине "24 сата" НИС је почео изградњу аминског постројења у оквиру производног комплекса погона за прераду гаса у Елемиру. Увођење технологије за пречишћавање природног гаса у технолошки процес погона за прераду гаса омогућиће издвајање CO2 из природног гаса који компанија производи на територији Србије. Рад аминског постројења омогућиће да се смањи количина СО2 у гасу који НИС производи до нивоа од 3%, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасној дистрибутивној мрежи Србије. Тако ће НИС добити могућност да повећа количине природног гаса који се испоручује на српско тржиште, а тиме и приход од те врсте пословања.