Архива вести

НИС представио инвестициони програм у области екологије

December 12, 2000

У Влади Србије НИС је данас представио резултате еколошких пројеката, стратешке циљеве и инвестициони програм у области заштите животне средине. О овом значајном пројекту,  говорили су Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д, као и Оливер Дулић, министар животне средине, рударства и просторног планирања. До 2015. године НИС ће уложити око 400 милиона евра у инвестициони програм за реализацију стратегије заштите животне средине, што је 6,5 пута више од средстава која су планирана купопродајним уговором. Поред еколошких, НИС ће инвестирати и у инфраструктурне пројекте са еколошким ефектом, у модернизацију бензинских станица и пројекте енергетске ефикасности који посредно утичу на побољшање животне средине. Ове године, НИС ће реализовати најзначајнији пројекат са еколошким ефектом - модернизацију Рафинерије нафте Панчево и завршетак изградње комплекса за благи хидрокрекинг и хидрообраду (МХЦ/ДХТ), вредан 397 милиона евра, који ће у потпуности омогућити производњу евро горива и усклађивање процеса производње са европским нормама у делу еколошке и индустријске безбедности. Модернизација бензинских станица према светским еколошким стандардима, која је у току, такође представља допринос НИС-а заштити животне средине. НИС ће у наредне две и по године уложити око 100 милиона евра у модернизацију и изградњу нових бензинских пумпи у Србији. У наредне три године, НИС планира низ пројеката унапређења технологија у циљу смањења емисија, изградњу постројења у складу са европским еколошким нормама и производњу горива европског квалитета. Такође, планирано је санација деградираног земљишта, потпуно усаглашавање са европском регулативом, уз унапређење и рационално коришћење природних ресурса. „Улагање у заштиту животне средине део је нашег стратешког опредељења да ефикасно управљамо компанијом и један од наших главних приоритета. Ова инвестиција омогућиће нам лидерску позицију у области заштите животне средине међу нафтним компанијама на Балкану. Веома смо задовољни сарадњом са Владом Републике Србије и надлежним министрарствима јер смо у њима имали подршку и равноправног партнера у реализацији наших еколошких планова у протекле три године. Настављамо да уводимо и примењујемо стандарде које важе у европским рафинеријама” истакао је Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а. «Са задовољством можемо да кажемо да НИС, упркос светској економској кризи и њеним последицама на домаћу економију, наставља да инвестира у екологију. Уз то, очекујемо да  ће им еколошки пројекти и програми које данас представљају, ускоро омогућити да испуне све европске стандарде у области екологије, истакао је Оливер Дулић, мининстар животне средине, рударства и просторног планирања. Презентација "Резултати реализације еколошких пројеката у НИС а.д" Најзначајнији текући пројекти НИС-а на заштити животне средине: Рафинеријска постројења:

  • Реконструкција флуидног каталитичког крекинга (FCC)
  • изградња постројења за прераду истрошене сумпорне киселине
  • реконструкција пристаништа
  • реконструкција постројења за третман отпадних вода
  • реконструкција система зауљене канализације
Блок истраживање и производња:
  • пројекат санације историјског загађења замљишта санацијом 146 примарних исплачних јама
  Пројекти са значајним еколошким ефектом :
  • пројекат модернизације Рафинерије нафте Панчево (MHC/DHT) реконструкција и модернизација бензинских станица НИС-а
  • пројекти новоформираног блока Енергетика који се односе на повећање енергетске ефикасности и рационалну потрошњу енергије
  Релаизовани еколошки пројекти у 2011: Заштита ваздуха -Рафинерија нафте Панчево: реконструкција железничког пунилишта. Реконструкција фазе флуидног каталитичког крекинга (FCC) уградњом новог, четвртог степена филтрације, чиме је смањена емисија прашкастих материја. Заштита вода -Рафинерија нафте Нови Сад: завршена реконструкција зауљене канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода (1. фаза) -уградња сепаратора за зауљене воде на 9 реконструисаних бензинских станица Заштита земљишта -Блок Истраживање и производња: Ремедијација земљишта – пилот пројекат биоремедијације на пољу „Турија“. Саниране 42 исплачне јаме -Блок промет: уградња резервоара са дуплим плаштом на 9 реконструисаних бензинских станица Управљање отпадом -прерађено 70% нафтног муља у Рафинерији нафте Панчево -започет пројекат за прераду зауљене земље и нафтног муља на нивоу компаније