Архива вести

НИС увео један од најмодернијих система аутоматизације производних бушотина

December 12, 2000

НИС је завршио пројекат аутоматизације на већини производних бушотина који за циљ има ефикасно вођење процеса производње, повећање тачности мерења произведене нафте и гаса и смањење трошкова производње. Реч је о једном од најмодернијих система аутоматизације производних бушотина и мониторинга нафтовода којим је значајно повећана безбедност људи и заштита животне средине будући да је уградњом опреме за аутоматизацију и пренос података на даљину, могућност појаве еколошких инцидената проузрокованих перфорацијом цевовода сведена на минимум. Реализацију овог пројекта је НИС започео 2010. године и до данас је око 90 одсто производних бушотина укључено у аутоматски систем праћења. То значи да је добијање свих података у раду као што су потрошња струје и гаса, отпрема нафте, флуида, мерење резервоарског простора, притиска и температуре централизовано. Производња нафте и гаса се обавља са 42 нафтна и гасна поља: 14 нафтних, 12 гасних и 16 нафтно-гасних поља. Нека од значајнијих нафтних поља су Велебит, Кикинда, Русанда, Елемир, а гасних Мокрин, Међа, Мартонош. За пројекат аутоматизације производних бушотина, укупно је одобрен буџет од око милијарду динара. Током ове године ће се реализовати преглед преосталих десет одсто производних бушотина. Такође, у 2014. години ће НИС увести синхронизацију свог система аутоматизације и обраде информација са системом Гаспромњефта чиме се обезбеђује двострана комуникација и усклађеност производних процеса. „Захваљујући систему аутоматског праћења готово свих производних бушотина, унутрашња ефикасност и ефективност бизнис процеса у Блоку Истраживање и производња је знатно унапређена. Сви подаци у производном процесу су увек доступни на свим нивоима управљања, процес се лакше анализира и брже се уочавају потенцијални процесни проблеми. Тиме се обезбеђује квалитетније доношење одлука“, каже Александар Сташук, руководилац Службе за индустријску аутоматизацију и метрологију.