Архива вести

НИС улаже у модернизацију нафтних сервиса

December 12, 2000

НИС ће у модернизацију нафтно сервисног блока, који подразумева геофизичка испитивања и бушења, у 2012. години укупно инвестирати око 25 милиона долара. У оквиру ове инвестиције, око седам и по милиона долара НИС је уложио само у набавку модерних бушаћих постројења и његових саставних делова. Реч је о посебном систему, познатом под називом “Top Drive“ (TDS) који, као део бушећих постројења, има за циљ повећање техничко-технолошких могућности бушења. Осим тога, систем TDS обезбеђује безбедност радника и опреме, већу продуктивност бушења, а компанији доноси конкурентност бушаћих постројења на домаћем и иностраном тржишту. Први систем TDS је већ инсталиран и то на бушаће постројење типа „Национал“, док ће до краја године бити обезбеђена још два „Top Drive“ система. Постројење “Top Drive” представља интегрисани систем за ротацију бушаћег алата и циркулацију радних флуида (исплаке). Највећа предност коришћења овог система је могућност маневрисања бушотинског алата, уз континуирану ротацију и циркулацију, а такође и проширивање канала бушотине приликом извлачења алата, што знатно смањује могућност заглављивања бушаћег алата. Модернизација опреме бушећих сервиса обухвата и еколошки аспект, јер ће додатна опрема која се уводи омогућити бушење по принципу тзв. “сувих локација“. Захваљујући томе, у потпуности се спречава загађење земљишта, односно искључује се појава отпадних јама у које се одлагао флуид, коришћен у процесу бушења. Овај систем бушења задовољава најстрожије стандарде еколошке безбедности у раду. Такође, у оквиру укупне инвестиције у модернизацију нафтно сервисног блока у 2012. години је и набавка три нова ремонтна постројења, као и инсталирање мерача за потрошњу горива на бушаћим и ремонтним постројењима и пратећој опреми. Још почетком 2012, Нафтно-сервисни блок НИС-а је купио нову опрему за прикупљање геофизичких података током истраживања нафте и гаса. Реч је о модерној и квалитетној опреми која обухвата пет нових машина – вибратора и модеран систем за обједињавање сеизмичких података, реномираног произвођача SERCEL. Ова инвестиција ће НИС-у обезбедити висок квалитет снимљених података. Трендови и високи технолошки критеријуми у нафтно-гасној области диктирају висок ниво техничко технолошке опремљености, али и континуирано усавршавање кадрова. Модернизација опреме и примена нових технологија у области нафтно-сервисних послова омогућиће ефикаснији рад НИС-ових сервиса, јачање конкурентности на тржишту и проширење пословних ангажмана превасходно у региону и на подручју Европске уније. Стратешки циљ нафтно сервисног блока НИС-а јесте да се оствари потпуна конкурентност на тржишту, а већ одобрене и реализоване инвестиције доносе и прве резултате.