Архива вести

НИС успешно завршио пројекат модернизације Рафинерије нафте Панчево

December 12, 2000

Компанија НИС успешно је завршила инвестиционе радове у Рафинерији нафте Панчево вредне око седам милиона еврa Укупна вредност ових радова  је око седам милиона евра. На радовима је било ангажовано више од 2.000 радника НИС-ових блокова Прерада и Сервиси, као и домаћих и иностраних извођачa, са остварених више од 500 хиљада радних сати, уз поштовање највиших стандарда безбедног рада који се примењују у НИС-у. Све активности у току додатне модернизације рафинерије биле су усклађене са прописима Републике Србије, као и са највишим еколошким стандардима. Такође, у току радова су били испоштовани највиши стандарди у области безбедности и здравља на раду. Инвестиционим радовима обухваћена су скоро сва процесна постројења -примарна рафинеријска постројења, атмосферска и вакуум дестилација, као и комплекс за благи хидрокрекинг и хидрообраду (MHC/DHT) и постројење Водоник. Такође, обављени су послови и на највећем рафинеријском постројењу за производњу бензинских компоненти и гасова, као и на групи секундарних рафинеријских постројења. Након четири године успешног рада, ово је била прилика за прво инвестиционо одржавање модерног MHC/DHT комплекса, са заменом катализатора чиме су створени услови за додатно повећање производње најквалитетнијег дизела „евро 5“ стандарда. Велики инвестициони пројекат реализован је и на модернизацији и подизању поузданости електро снабдевања, као и на постројењу Платформинг где је уграђен најмодернији измењивач топлоте, што ће значајно утицати на повећање енергетске ефикасности у рафинерији. Кроз пројекат додатне модернизације рафинерије, НИС планира да на годишњем нивоу оствари уштеду од неколико милиона евра, пре свега захваљујући повећању енергетске ефикaсности. Тржиште је, за време радова, било уредно снабдевано свим врстама нафтних деривата, јер су повећањем производње у ранијем периоду, обезбеђене довољне залихе. „Додатном модернизацијом Рафинерије нафте у Панчеву, НИС јача конкурентност својих прерађивачких капацитета и упркос дуготрајној кризи у нафтној индустрији наставља са реализацијом кључних развојних пројеката међу којима је и даљи развој капацитета за прераду сирове нафте. Поносни смо јер на овај начин рафинерија у Панчеву остаје међу најмодернијима у овом делу Европе, не само по квалитету производа који обезбеђује за тржиште, већ и по строгом поштовању еколошких стандарда у току процеса прераде нафте“,  истакао је Владимир Гагић, директор Блока Прерада НИС-а.