Архива вести

НИС o еколошким пројектима на Сајму заштите животне средине

December 12, 2000

НИС је на овогодишњем Сајму енергетике и заштите животне средине представио пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадне воде у Новом Милошеву На презентацији одржаној на штанду НИС-а завршног дана 12. Међународног сајма енергетике и 13. Међународног сајма заштите животне средине и природних ресурса речено је да НИС у свим сегментима пословања придаје велики значај заштити животне средине и притом континуирано примењује најсавременија технолошка решења какво је и постројење у Новом Милошеву. Светлана Бошковић, експерт координатор за HSE Дирекције за заштиту животне средине Функције за HSE НИС-а, рекла је током презентације да је изградња постројења за пречишћавање отпадне воде на Депонији отпадне исплаке у Новом Милошеву инвестиција вредна око 122.000.000 динара, а да се почетак његовог рада очекује у децембру 2016. године. Изградњом овог постројења, за које НИС поседује све неопходне дозволе, оствариће се позитиван ефекат на животну средину. Максимални пројектовани капацитет је 114 кубних метара пречишћене воде на дан, а контрола квалитета воде вршиће се у свим фазама пречишћавања. Као друштвено одговорна компанија, НИС тежи рационалном коришћењу природних ресурса и елиминисању негативног утицаја на животну средину. Заштита животне средине један је од главних приоритета и интегрални део стратегије ефикасног управљања компанијом. Током презентације представљени су и циљеви НИС-а у области заштите животне средине међу којима су очување, унапређење и одрживо коришћење природних ресурса, континуирано унапређење производних процеса у циљу смањења утицаја на животну средину, стална едукација свих запослених у области заштите животне средине, као и усклађеност пословања са законским одредбама и међународним стандардима.