Архива вести

Нове технологије за тржишну конкурентност

December 12, 2000

Увођење и ефикасно коришћење нових технологија приоритети су развоја НИС-а у свим областима пословања, од производње и прераде до људских ресурса. Резултати које доноси примена нових технологија јесу повећање обима производње нафте и гаса, прераде, промета, смањење производних трошкова и повећање квалитета производа. НИС је пре неколико година основао Научно-технолошки центар (НТЦ), оријентисан на технолошки развој производње, што представља предност над конкурентима. Постојање НТЦ-а, који има могућност коришћења базе знања, и дугогодишње искуство колега из Гаспром њефта јесте гаранција да НИС буде синоним појмова „савремени“, „ефикасан“, „високотехнолошки“. Овакав принцип рада присутан је у свим организационим деловима Компаније.

ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА

Једна од најновијих инвестиција у Блоку „Истраживање и производња“ јесте изградња Аминског постројења у оквиру производног комплекса Погона за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру. Рад Аминског постројења омогућиће да се смањи количина CO₂, у гасу који НИС производи, до нивоа од три одсто, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасно дистрибутивној мрежи Србије. Тако ће НИС добити могућност да повећа количине природног гаса који се испоручује на српско тржиште, а тиме и приход од те врсте пословања. За чишћење природног гаса од CO₂ и других примеса користиће се технологија HiPACT (High Pressure Acid gas Capture Technology), једна од еколошки најбезбеднијих и најефикаснијих међу постојећим технологијама, која се до сад није користила на Балкану. Уштеда топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала при њиховој примени, може достићи 25 одсто у поређењу с технологијама које су се раније примењивале. CO₂ који се издвоји током технолошког процеса, одлагаће се у унапред припремљене бушотине које припадају компанији, што ће спречити његово доспевање у атмосферу. Бушотине за утискивање CO₂, од којих се очекује ефекат одржавања лежишне енергије, налазе се у околини СНГС Русанда (сабирна нафтно-гасна станица), недалеко од Меленаца, у општини Зрењанин. Обим инвестиција намењених изградњи Аминског постројења и инфраструктурних објеката износи око 30 милиона евра.

Аутоматизација производње

Реализација пројекта АСУТП (аутоматизовани систем управљања технолошким процесом) отпочела је 2010. године. Циљ је, пре свега, ефикасно и ефективно вођење процеса производње, повећање тачности мерења произведене нафте и гаса, смањење трошкова производње и могућности крађе, повећање еколошке безбедности, и све то са једног места из Централног инжењерско-техничког центра (ЦИТЦ) у Блоку „Истраживање и производња“.

СЕРВИСИ

Када говоримо о примени нових технологија у „Сервисима“, свакако је најважнија набавка нове бушаће опреме. Ново бушаће постројење „К-1“, које је прошле године купљено у Кини, стартовало је са радом у фебруару ове године на нафтном пољу „Турија Север“. Ово ново постројење, чија је вредност око седам милиона евра, прати савремене технолошке трендове. Постројење представља интегрисани дизајн механичког, електричног и дигиталног система и поседује напредну, доказану технологију сигурних операција израде канала бушотине, прикладног и одговарајућег транспорта и способности достизања највиших HSE стандарда. У току је набавка још једног бушаћег постројења истог произвођача. Модернизација опреме у Блоку „Сервиси“ има позитивне ефекте и са аспекта заштите животне средине. НИС-ова четири бушаћа постројења опремљена су додатном опремом за пречишћавање бушотинске течности (исплаке) компаније NOV – Brandt (National Oilwell Varco). Овим се у потпуности спречава загађење земљишта, односно искључује се појава отпадних јама за одлагање исплаке (флуид који се користи у процесу бушења). Овакав систем бушења задовољава најстроже стандарде еколошке безбедности у раду и подразумева континуално пражњење резервоара за отпадну исплаку и одношење исте на за те сврхе у предвиђену депонију. Дакле, у питању је затворен систем који омогућава максималну заштиту тла од загађења и задовољава најстроже стандарде са аспекта заштите животне средине.

ЕНЕРГЕТИКА

Када је реч о Блоку „Енергетика“, свакако треба почети од изградње малих когенерационих електрана електричне снаге до 2МW. Принцип рада когенерационих модула је у претварањуприродног гаса у електричну и топлотну енергију. Електрична енергија која се добија на овај начин, испоручује се екстерним потрошачима, односно на национално тржиште струје, док се топлотна енергија користи за сопствене потребе. Когенератори су до сада СОС Сираково (1 МW), СС1 Велебит (2 MW), СОС Кикинда горње (1 MW), СОС Турија север (1 MW), СС Бока (0,3 MW), и СГС Србобран (2 MW). Две мале електране на налазишту гаса у Србобрану почеле су недавно са радом. Укључујући модуле у Србобрану, НИС има седам електрана укупне снаге 6,2 МW. До краја године у рад ће бити пуштено још пет јединица чији је капацитет око 4,3 МW. Укупна вредност инвестиција у когенерационе модуле тиме ће прећи 15 милиона евра.Овај пројекат је реализован у оквиру програма за развој капацитета мале когенерације, који представља део дугорочне стратегије Компаније, усмерене на повећање ефикасности пословања захваљујући рационалном коришћењу постојећих гасних ресурса.
Принцип рада когенерационих модула је у претварањуприродног гаса у електричну и топлотну енергију. Укупна вредност инвестиција у когенерационе модуле ће прећи 15 милиона евра.
У којој мери Пројекат позитивно утиче на ефикасност пословања говори и чињеница да остварена производња електричне енергије из когенерација у протеклом периоду приближно одговара потрошњи електричне енергије коју остваре пословни центри Нови Сад и Београд у периоду од 2,5 године.

Компримовани природни гас

На нафтно-гасном пољу „Палић“ изграђено је постројење за припрему и компримовање природног гаса. На овај начин је наша компанија направила значајан корак у производњи енергената из сопствених ресурса, с обзиром да технологија за производњу КПГ-а спада међу нове технологије у енергетици и усмерена је на производњу алтернативних горива попут Еуро 6. Испорука КПГ-а на тржиште кренула је почетком јула ове године, одмах након доказивања квалитета и квантитета, обављеног техничког пријема и одобрења за рад. Дневно се испоручују два трејлера укупне количине око осам тона. У току је припрема малопродајног објекта у Новом Саду за производњу компримованог природног гаса. Тако ће бензинска станица „Нови Сад 10“ бити први објекат са ког ће почети малопродаја КПГ-а у НИС-у, план је да то буде почетком 2015. године. Примена КПГ-а у Србији је тек у зачетку.

РАФИНЕРИЈСКА ПРЕРАДА

Непрестани технолошки развој, у рафинеријској преради НИС-а, практично има свакодневну потврду и током 2014. године. Инвестиције за првих девет месеци ове године у Блока „Прерада“ износе близу 60 милиона евра. Само у току септембарског ремонта реализовано је на десетине инвестиционих пројеката. Снажан инвестициони ланац, сачињен од чврстих карика технолошког развоја, подиже рафинеријску прераду НИС-а у Панчеву, како у погледу врхунског квалитета нафтних деривата стандарда Евро 5, укупне пословне ефикасности, рационалне енергетске потрошње и ефикасног решавања деценијских проблема у области екологије, до нивоа најсавременијих светских рафинерија. У мозаик овогодишњих инвестиција и техничко-технолошких унапређења треба укључити и инвестицију која се односила на „Имплементацију сагоревања водомазутне емулзије на пећима Атмосферска и Вакуум дестилацаја“. Када се користи мазут као енергент на овим пећима дневно се мање потроши око 15 тона водене паре. На месечном нивоу реч је о финансијским уштедама од најмање 12 хиљада евра. У исто време додавањем воде до 14 одсто приликом коришћења мазута за сагоревање у овим пећима, смањује се емисија азотних оксида у атмосферу за преко 20 одсто, што је значајан резултат у области заштите животне средине. Овој инвестицији треба додати и „Уградњу система за дозирања урее у ложишта котлова у Енергани у РНП“. Додавањем 40-постотног воденог раствора урее, приликом сагоревања мазута у ложиштима котлова у „Енергани“ панчевачке рафинерије, остварени су одлични резултати у области заштите животне средине и ниво емисија азотних оксида у атмосферу смањен је за преко 60 одсто. Од почетка јуна ове године у редовном раду је новоизграђено постројење за полирање кондензата, капацитета обраде кондензата 280 кубних метара на час, а убрзо после тога и Погон за производњу деминерализоване воде капацитета 200 метара на час. Уз помоћ ове најмодерније технологије, јединствене у Србији, данас се у Рафинерији у Панчеву дневно произведе водена пара врхунског квалитета која се користи у производном процесу. Већ неколико година улаже се у модернизацију свеукупне отпреме деривата из Рафинерије и резултат ових инвестиција су модена утакалишта за аутоцистерне, железничке вагоне и пловне објекте на Дунаву. Недавним завршетком треће фазе модернизације ауто-пунилишта, чија укупна вредност износи близу милион евра, најмодернији начин утовара “bottom loading” је постао преовлађујући начин утовара „белих“ деривата у РНП. Две трећине свих утоварних места је покривено овим начином наливања: бензина, дизела, млазног горива и толуена у ауто-цистерне. На пет острва на рафинеријском ауто-пунилишту, сада је обезбеђено укупно 15 утоварних рука за наливање цистерни са доње стране, чиме је у потпуности елиминисано испарење загађујућих материја у атмосферу. Осим несумњивог еколошког искорака, наливање цистерни сада се одвија двоструко брже, што је значајна економска корист.
Инвестиције за првих девет месеци ове године у блоку „Прерада“ износе близу 60 милиона евра.
Модернизација у Блоку „Прерада“ константно траје, јер се стално придодају нове развојне карике. Управо су у завршној фази инвестиције на реализацији затвореног система узимања узорака и затвореног система дренирања, које такође у себи носе и еколошку и економску компоненту.

ПРОМЕТ

За бензинске станице се често каже да су лице једне нафтне компаније. Да би сваки потрошач био дочекан на најбољи начин, Блок „Промет“ велика средства улаже у едукацију својих запослених. У том циљу, у оквиру Сектора за обуку и развој, постоје два центра за обуку која се налазе у Београду и Новом Саду и њихова је сврха обучавање и даље усавршавање запослених.

Аутоматизација бензинских станица

Модернизација бензинских станица НИС-а реализује се путем увођења електронског менаџмент система POS (Point of Sale), BOS (Back Office System), контролeра DOMS (аутоматски рад аутомата) и TMS (Tank Management System) система, као и превођењем бензинских станица на аутоматизован рад преко информационог система „Орфеј”.

Екологија

У складу са строгим еколошким прописима, бензинске станице су опремљене сепараторима за пречишћавање отпадних вода, а резервоари за гориво имају двоструки плашт за заштиту подземних вода и земљишта.

Модернизација складиштa

Савремено тржиште диктира врхунски квалитет производа, због чега је неопходно да нафтни деривати буду произведени по европском стандарду, али и складиштени и отпремљени у складу са захтевима Европске уније. У том циљу, у Блоку „Промет“ је реализован пројекат „Модернизација складишта деривата нафте, течног нафтног гаса и пунионица боца“. Пројектом су обухваћене локације које је менаџмент НИС-а изабраo као стратешки важне: складишта нафтних деривата Нови Сад, Смедерево и Ниш, затим складишта течног нафтног гаса Суботица, Зрењанин, Нови Сад, Београд-Овча, Ниш и Чачак, као и пунионице боца Нови Сад и Београд-Овча. Пројектом модернизације су примењена актуелна техничка решења у области складиштења нафтних  деривата и ТНГ-а, при реконструкцији речних, железничких и друмских претакалишта, у инфраструктури складишног простора, као и у системима противпожарне заштите и заштите животне средине. Ово је само део нових технологија које наша компанија примењује у свом раду. Свакако ће на путу даљег развоја, њена врата бити отворена за даљу модернизацију пословања, како би амбициозни пословни циљеви били оствариви, па самим тим и позиција регионалног лидера успешно  сачувана.