Архива вести

Новинари посетили Аминско постројење у Елемиру

December 12, 2000

Група новинара посетила је данас градилиште у склопу Погона за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру, на којем НИС гради Аминско постројење . Том приликом, представљен им је начин на који ће радити ово постројење које ће производити квалитетан гас. Директор погона за припрему транспорта нафтног гаса Предраг Грујић и главни инжењер Никола Вукоје представили су новинарима детаље пројекта, истичући посебно позитивне еколошке аспекте Аминског постројења. Обим инвестиција намењених изградњи Аминског постројења и инфраструктурних објеката износи 3,3 милијарде динара. Као генерални извођач на пројекту на основу тендера изабрана је компанија Ludan Engineering LTD (Израел). Пројекат је започет у августу 2013, док је завршетак радова предвиђен најкасније у трећем кварталу 2014. године. Циљ експлоатације Аминског постројења је повећање квалитета природног гаса, који НИС испоручује у дистрибутивну мрежу ЈП «Србијагас», путем издвајања угљен диоксида (СО2) и других гасних примеса. Рад Аминског постројења омогућиће да се смањи количина СО2 у гасу који НИС производи до нивоа од 3%, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасној дистрибутивној мрежи, у складу са законском регулативом, која ће важити од 1.07.2014. године. Крајњи ефекат ће бити значајно побољшање квалитета природног гаса српског порекла за коначне потрошаче, те повећање ефикасности гасног пословања, захваљујући расту енергетске вредности гаса, а самим тим и његовог обима, који се испоручује купцима. Посебну пажњу заслужује еколошки аспект пројекта: СО2 који се издваја током технолошког процеса одлагаће се у унапред припремљене бушотине које припадају компанији, што ће спречити његово доспевање у атмосферу, а самим тим и ефекат «стаклене баште».