Архива вести

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад усвојио Бизнис план за 2019. годину

December 12, 2000

Највише средстава биће уложено у област истраживања и производње нафте и гаса, као и у завршетак пројекта „Дубока прерада“ у Рафинерији нафте Панчево. Током наредне године акценат ће бити и на повећању безбедности на раду у свим бизнис сегментима, као и на унапређењу HSE (Health, Safety, Environment) културе на нивоу целе компаније. У сегменту истраживања и производње приоритет ће бити успешна реализација програма бушења и геолошко истражних радова на профитабилним пројектима, као и спровођење планираног обима сеизмичких испитивања. Када је реч о сервисима, акценат ће бити на набавци модерне опреме и наставку пружања квалитетних услуга бушења, текућег и капиталног ремонта, бушотинских сервиса и 3D сеизмике. У области прераде нафте и полупроизвода приоритет је завршетак изградње и почетак производње постројења за одложено коксовање, што је кључни пројекат друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву. У овај пројекат ће укупно бити инвестирано више од 300 милиона евра, а почетак рада нових постројења планиран је у трећем кварталу 2019. године. Поред тога, у области прераде ће приоритет бити реализација пројеката за повећање енергетске ефикасности и управљање оперативном ефикасношћу. Главни правац улагања у сегменту промета нафтних деривата биће модернизација малопродајне и складишне мреже у Србији и региону, као и развој продаје новог производа - кокса, након пуштања у рад постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања у Рафинерији нафте Панчево. Поред тога, планиран је даљи развој продаје премијалних брендираних горива. Бизнис планом НИС-а за 2019. годину у области енергетике планиран је пре свега наставак активности на изградњи термоелектране топлане (ТЕ-ТО) Панчево, намењене за производњу електричне и топлотне енергије из природног гаса, као и даљи развој пројекта ветрогенерације. Почетак рада оба пројекта планиран је за 2020. годину. Поред тога, у области енергетике НИС ће инвестирати у развој и проширење програма трговине електричном енергијом. НИС ће и у наредној години наставити да спроводи програм мера за повећање ефикасности пословања.