Архива вести

Одбор директора НИС-а усвојио Бизнис план компаније за 2017. годину

December 12, 2000

Одбор директора је потврдио инвестициони програм НИС-а за 2017. годину у износу од 28,6 милијарди динара, односно 6 одсто више у поређењу са 2016. годином. У области истраживања и производње Бизнис план предвиђа повећање ресурсне базе и реализацију програма бушења и геолошко-техничких мера на профитабилним инвестиционим пројектима, уз коришћење података добијених регионалним моделовањем Панонског басена. Приоритет у сегменту сервиса биће повећање ефикасности, коришћење нових технологија, као и пружање  услуга трећим лицима, пре свега повећање присуства компаније на тржишту сервисних услуга Европске уније. У области прераде нафте НИС ће наставити са реализацијом друге фазе модернизације  прерађивачких капацитета и пројеката који су усмерени на повећање оперативне и енергетске ефикасности. У 2017. години ће се наставити са активностима на пројекту „Дубока прерада“ усмерених на проширење асортимана и максимизацију производње високопрофитабилних деривата. Када је реч о промету, компанија планира даљи развој премијалних брендираних горива, модернизацију малопродајне мреже у Србији и земљама региона Балкана, као и развој додатних услуга на малопродајним објектима НИС-а. НИС ће и у 2017. години наставити са диверсификацијом пословања, пре свега када је реч о пројектима у области енергетике и производње и продаје електричне енергије. Бизнис планом су за следећу годину предвиђене активности на изградњи Термоелектране-топлане у Панчеву капацитета 140 MW, као и активности на изградњи ветропарка „Пландиште“. Поред тога у фокусу ће бити и развој пројеката у области компримованог природног гаса, пре свега изградња постројења за КПГ „Острово“ и даљи развој малопродаје у овом сегменту. НИС ће такође остати посвећен спровођењу мера за повећање оперативне ефикасности као кључном одговору на неповољне тржишне трендове. Утврђено је да у НИС-у потенцијал за повећање оперативне ефикасности износи 9,9 милијарди динара у периоду 2017-2019. године. Вадим Јаковљев, председник Одбора директора НИС-а и први заменик генералног директора компаније «Гаспром њефт» је изјавио : „Реализација усвојеног Бизнис плана ће омогућити компанији НИС да и следеће године очува профитабилност и да настави са реализацијом кључних инвестиционих пројеката, који су од великог значаја за економију Србије и регион Балкана у целини. Поносимо се чињеницом да НИС постиже добре резултате, показујући отпорност на утицај нестабилне макросредине. У 2017. години НИС ће наставити са реализацијом бизнис-стратегије, чији је основни циљ – постати регионални енергетски лидер“.