Архива вести

Одбор директора НИС утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

December 12, 2000

Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 6.517.524.188 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2018. годину. У тој години НИС а.д. Нови Сад остварио је нето добит од 26.067.489.000 динара. Одбор директора је, такође, одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара НИС-а о усвајању тог извештаја. Поред тога, на седници је размотрен и прихваћен Извештај независног ревизора „PricewaterhouseCoopers“ о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја. Датум одржавања XI редовне седнице Скупштине акционара биће утврђен на посебној седници Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.