Архива вести

Одбор директора НИС је усвојио годишњи извештај

December 12, 2000

На редовној седници Одбора директора НИС-а, одржаној 15. априла, усвојен је годишњи извештај о пословању компаније за 2013. годину. Такође, Одбор директора је размотрио текући статус реализације енергетских пројеката НИС – монетизацију природног гаса кроз изградњу когенерационих постројења на лежиштима компаније, ток припремних радова за изградњу ТЕТО Панчево, политику компаније у области повећања енергетске ефикасности у производњи, као и пројекте из домена развоја алтернативне енергетике. Менаџмент НИС-а је члановима Одбора директора представио корпоративну Комерцијалну политику којом се дефинишу принципи рада компаније у велепродаји и малопродаји, изграђивања односа са купцима, као и реализацију програма лојалности и флексибилне ценовне политике. Након седнице Председник Одбора директора НИС-а Вадим Јаковљев је изјавио: «НИС свој рад заснива на принципима развоја обострано корисних односа са кључним групама потрошача. Данас је у компанији развијен и имплементиран читав низ механизама којима се омогућава не само да се задрже постојећи купци, него и да се активно придобију нови. Резултати рада у овој области омогућили су НИС-у да у доста сложеним макроекономским условима током 2013. године повећа обим продаје нафтних деривата готово за трећину у поређењу са претходним периодом. Свакако, значајну улогу у порасту велепродаје и малопродаје одиграло је и побољшање квалитета произведених деривата, као и увођење нових врста горива у производни програм компаније».