Архива вести

Одбор директора НИС-a размотрио приоритете развоја компаније

December 12, 2000

У складу са одлуком Одбора директора, у најскорије време ће акционарима бити достављена на разматрање комплексна стратегија развоја компаније до 2030. године. Главни приоритети НИС-а у области истраживања и производње угљоводоника треба да буду попуњавање ресурсне базе, као и повећање ефикасности експлоатације налазишта. Компанија ће наставити реализацију програма за повећање ефикасности искоришћења гасних лежишта и развој пројеката у области електрогенерације. У делу развоја прерађивачког комплекса основни напори компаније ће бити усмерени на реализацију пројекта повећања дубине прераде у Рафинерији нафте Панчево, као и на   оптимизацију процеса излаза производа и повећање енергетске ефикасности. Кључни задаци у области развоја логистике и продаје ће бити повећање обима просечне продаје на бензинским станицама компаније, као и наставак модернизације малопродајне мреже. НИС ће наставити развој програма повећања лојалности потрошача и ширења пула купаца. Посебна пажња ће бити посвећена смањењу логистичких трошкова, као и развоју продаје специјализованих производа – авио-горива, битумена, уља и бункер горива. Одбор директора се упознао и са резултатима реализације програма повећања ефикасности бизниса и смањења трошкова у свим сегментима бизниса. У складу са одлуком, компанија ће наставити рад у том правцу.