Архива вести

Одржана предавања НИС-ових стручњака на факултетима у Новом Саду и Зрењанину

December 12, 2000

Стручњаци из блокова “Прерада” и “Истраживање и производња” одржали су предавања студентима у Новом Саду и Зрењанину у оквиру програма “Енергија знања”.

Душан Рашковић, менаџер Сектора за обуку и развој кадрова у Блоку „Прерада“, и Милош Недић, експерт координатор за обуку у овом Блоку, одржали су јуче на Технолошком факултету у Новом Саду предавање на тему „Блок Прерада у компанији НИС а.д.“. Душан Рашковић је акценат свог дела предавања ставио на место Блока «Прерада» у целом бизнис процесу, као и на имплементацију нових технологија, повећање обима прераде и достизању еуро 5 квалитета горива. Такође, било је речи и о смањењу трошкова, повећању ефикасности и ефективности пословања, најважнијим пројектима. Рашковић је нагласио значај инвестиција које је НИС уложио како би комплекс МХЦ/ДХТ био завршен у року, који на финансијским и еколошким показатељима даје значајне резултате. Милиш Недић је студентима приближио технолошки део процеса прераде, HSE стандарде и еколошке процесе. Недић је навео и типове нафте који се прерађују у Компанији, као и најважније параметре, према којима се оцењује успешност рада постројења у Блоку «Прерада». Душан Рашковић и Милош Недић осу били гостуијући предавачи на Технолошком факултету у Новом Саду Студентима су на крају предавања изнети главни правци будућег развоја Блока «Прерада»: изградња уљног програма у Новом Саду, планирано повећање дубине прераде у Гаспрому и РНП, као и најзначајнији програми модернизације и повећање ефикасности. Владимир Крчмарик, директор Сектора за перспективно планирање у Блоку „Истраживање и производња“, одржао је данас предавање студентима Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Тема предавања била је „Технологија експлоатације нафте и гаса“. Он је студенте упознао са основним процесима у области истраживања и производње нафте и гаса: истраживање и бушење, разрада лежишта, производња нафте и гаса, припрема и транспорт угљоводоника. Taкође, студенте је упознао и са методама и технологијама које се примењују у производњи нафте и гаса, као и са иностраним пројектима Компаније у овој области. Владимир Крчмарик је одржао предавање на тему  „Технологија експлоатације нафте и гаса“ Гостујућа предавања стручњака НИС-а на факултетима Београдског и Новосадског Универзитетета се одржавају у склопу пројекта „Енергија знања“ који подразумева пружање подршке младим и амбициозним студентима и обухвата различите видове сарадње са образовним институцијама Србије. Захваљујући оваквим организованим предавањима,  компанија се повезује са студентском популацијом и упознаје их са процесима које они изучавају на факултету. Такође, предавања представљају допуну и подршку образовним програмима и упознају студенте са пословним процесима у НИС-у и могућностима примене теоријског знања у пракси.