Архива вести

Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

December 12, 2000

На име дивиденди ће, одлуком Скупштине акционара, четврту годину заредом бити исплаћено 25 одсто нето добити Друштва за 2015. годину, односно 4.025.961 хиљада динара у укупном бруто износу или 24,69 динара по акцији бруто. Право на дивиденду за 2015. годину имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара, односно 18. јуна 2016. године. Скупштина акционара овластила је Одбор директора НИС-а да одреди дан и поступак исплате дивиденде акционарима. На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад такође су усвојени Финансијски извештаји за 2015. годину, Консолидовани финансијски извештаји за прошлу годину, као и извештаји о  извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину. Усвојен je и Годишњи извештај НИС-а за 2015. годину, као и извештај о извршеној ревизији Годишњег извештаја. Према одлуци Скупштине акционара, за ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину изабран је „PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd”. На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС-а именовани: – Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и први заменик генералног директора JAД „Гаспром њефта“, – Кирил Кравченко, члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефта”, генерални директор НИС а.д. Нови Сад, – Александар Бобков, саветник генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“, – Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефта”, – Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”, – Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт” и заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефта”. На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани: – Никола Мартиновић, – Горан Кнежевић, – Даница Драшковић. За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшња. За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.