Архива вести

О Енергетској унији са потпредседником Европске комисије

December 12, 2000

Састанку који је одржан 10. јуна у резиденцији шефа Мисије ЕУ у Београду Мајкла Девенпорта, поред представника Continental wind, Асоцијације керамичара, Асоцијације цементне индустрије и ПКС, учествовала је и Мирјана Ножић, експерт координатор за везу са институцијама ЕУ у НИС-у. Марош Шефчовић је присутнима кратко представио основне елементе концепта Енергетске уније, изазове и проблеме са којима се упознаје док по земељама ЕУ промовише нови концепт. Том приликом, потпредседник Европске комисије задужен за Енергетску унију је истакао да Енергетска унија подразумева и земље кандидате, односно да су циљеви које прокламује – сигурност снабдевања енергијом, енергетска ефикасност, декарбонизација као и подстицај инвестицијама у обновљиве изворе енергије - принципи који ће бити примењени и на земље кандидате. Шефчовић је указао на значај диверсификације у снабдевању енергентима и у том смислу поменуо подршку коју ЕУ даје изградњи ЛНГ терминала на Крку. Указао је на велики “рат” за тржиште, који се тренутно води између Саудијске Арабије (конвенционални) са једне стране и Америке и Канаде са друге стране, у којем ни једни ни други не одустају од производње, те од позиционаирања и заузимања светског тржишта. Марош Шефчовић је такође истакао и да у тој борби јако страдају Русија, земље Јужне Америке и Северне Африке. Глобалне промене у тој сфери су очите и у том контексту Европа мора паметно да планира своју енергетску будућност. Шефчовић је на састанку рекао и да је ЕУ једна породица веома разнородних чланова и по енергетској инфраструктури, али и по перцепцији солидарности и одговорности за климатске промене, те да ће и у ЕУ спровођење концепта Енергетске уније, односно креирање конкретних политика, бити огроман изазов. С тим у вези, Шефчовић је позвао присутне да га упознају са највећим изазовима с којима се сусрећу у свом пословању. Као основни проблеми поменути су недостатак адекватног правног оквира, непостојање јасне енергетске политике, промењивост цена на тржишту, високе цене енергената – гаса, али и инертност Владе, нарочито Министарства енергетике у решавању проблема у области енергетике у Србији. Наглашено је и да се непостојање јасне политике у области заштите животне средине огледа у чињеници да ни у овој Влади не постоји посебно министарство које би се бавило том облашћу, иначе веома захтевно у смислу ЕУ стандарда. Мирјана Ножић је истакла је да у свом стратешком приступу и планирању инвестиција, НИС прати и испуњава све ЕУ стандарде, али да је Компанија мишљења да постоји потреба квалитетнијег дијалога са представницима Владе око планова за усвајање ЕУ законодавства, нарочито у областима које могу значајно утицати на наш пословни резултат – прописа из области заштите животне средине.