Архива вести

Почиње истраживање нафте и гаса на подручју Кикинде и Новог Бечеја

December 12, 2000

У склопу плана истраживања нафте и гаса у 2013. години, НИС а.д. Нови Сад ће у априлу започети сеизмичка истраживања на подручју Општина Кикинда и Нови Бечеј, према пројекту „3Д сеизмичка испитивања на истражном простору Ново Милошево“. Радове на терену изводиће НИС Нафтагас Нафтни сервиси, погон Геофизички сервиси. За извођење пројектованих 3Д сеизмичких радова, која представљају основну методу истраживања нафте и гаса, добијене су све неопходне дозволе и сагласности надлежних државних органа. Ова истраживања имају за циљ проналажење нових лежишта нафте и гаса. Пре почетка извођења радова, представници НИС-а обавестиће наведене општине и месне заједнице о предстојећим радовима на њиховој територији. Агенција ''Гео-оил'', која се бави пословима прибављања сагласности и исплатом штете, ступиће у контакт са власницима свих парцела које су на линији радова, обавестити их о планираним истраживањима и затражити сагласност о уласку у њихов посед. Приликом извођења радова, неминовно је да долази до одређених врста штета на поседима. Представници Агенције ''Гео-оил'' ће све власнике парцела детаљно информисати о начину утврђивања штете и ценовнику по коме се она исплаћује. Исплата записнички констатованих износа за штете, власнику се у целости исплаћује у најкраћем могућем року. У току извођења радова НИС а.д. ће интензивно сарађивати са општинама, месним заједницама и Министарством унутрашњих послова РС. На подручју Кикинде радови ће се изводити у следећим месним заједницама: Башаид, Банатска Топола, Угљеша Терзин, Иђош и Сајан. На подручју Општине Нови Бечеј радови ће се изводити у месним заједницама: Нови Бечеј, Ново Милошево и Бочар. Представници НИС-а максимално ће се трудити да у току извођења радова не ремете свакодневни живот и рад грађана. Надамо се да ћемо на заједничко задовољство завршити пројектоване радове који ће имати велики значај како за нашу компанију, тако и за наведене општине и ширу друштвену заједницу. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Инвестирање НИС-а у реанимацију домаћих нафтних налазишта, уз примену нових технологија и разраду сложених лежишта, довело је до повећања производње на постојећим налазиштима и раста ресурсне базе. НИС је у оквиру своје стратегије решио да се не одриче развоја нафтног и гасног потенцијала Србије и, пре свега, сконцентрисан је на раст ресурсне базе која је и стратешка резерва државе. Геоошка истраживања изводе се у складу са усвојеном Стратегијом геолошких истражних радова 2011- 2020.г, у шта ће, у овом периоду, бити инвестирано око 450 милиона евра. Међутим, лидерство, које желимо да достигнемо у пословању, огледа се и у пружању примера за одговорност према заједници, чиме и конкретно постајемо њен интегрални део. НИС већ четврту годину остварује стратешку сарадњу са локалним самоуправама у Војводини, као и градовима Београд и Ниш. Циљ ове сарадње јесте побољшање свакодневног живота и социјалне инфраструктуре у локалној заједници, развој спорта, науке и културе, прилив инвестиција и веће учешће НИС-а у решавању конкретних локалних проблема. Само у 2012. години, НИС је у пројекте у локалним срединама уложио око 121,8 милиона динара.