Архива вести

Прве дипломе из школе за нафташе

December 12, 2000

У Техничкој школи у Зрењанину првој групи запослених у „Нафтагас-Техничким сервисима“, која је успешно завршила двомесечну обуку у поменутој образовној установи, уручена су Уверења о стручној оспособљености за завариваче и металостругаре-металоглодаче. Стручно усавршавање НИС-ових запослених је спроведено у оквиру Меморандума о сарадњи и Уговора о стручном оспособљавању запослених наше компаније између НИС-а и Техничке школе из Зрењанина. Уверења запосленима су уручили Дмитриј Фоменко, заменик генералног директора и директор Функције за организациона питања, Иван Бошњак, градоначелник Зрењанина, Душан Шијан, начелник Средњебанатског округа, и Милинко Бабић, директор Техничке школе из Зрењанина. "Активним улагањем у развој знања и вештина запослених, изградњом система квалитетне и континуиране обуке стварамо могућност да наши запослени стекну квалификације које одговарају европским и међународним стандардима у области производње, прераде и продаје нафте и нафтних деривата. На тај начин запослени доприносе остварењу организационих циљева. Стога су квалификовани и квалитетни кадрови један од најважнијих приоритета НИС-а", истакао је Дмитриј Фоменко. "Један од резултата наше сарадње са НИС-ом јесте додела Уверења о стручној оспособљености заваривача и металостругара. Наредних месеци вршићемо стручно оспособљавање запослених и за остала занимања потребна НИС-у. Меморандумом је, такође, предвиђено и да наредне школске године за потребе НИС-а отворимо одељење трећег степена - смер руковалац постројења за добијање нафте и гаса", rекао је Милинко Бабић, директор Техничке школе из Зрењанина. Циљ стручног усавршавања је да се запослени додатно усаврше за послове које обављају, са техничког и безбедносног аспекта. Радници ће бити оспособљени за уско-стручне профиле који су НИС-у неопходни. Обука ће, у зависности од програма, трајати од два до шест месеци.