Архива вести

Пуштене у рад још две НИС-овe мале електране

December 12, 2000

Eлектричнa и топлотнa енергијa се производе из гаса који до сада није био искоришћен Компанија сада има укупно 11 малих електрана, односно когенерационих модула, на нафтним и гасним пољима у Србији, чија је производња електричне енергије достигла снагу од 9,6 МW. Значај ових мини електрана огледа се у томе што оне производе електричну и топлотну енергију и то из гаса који до сада није био искоришћен јер у себи садржи висок степен угљен диоксида и азота. Због тога процес претварања овог гаса у електричну енергију има и еколошку димензију јер смањује емисију штетних гасова у атмосферу, будући да се он до сада спаљивао на бакљама. „Две најновије мини електране су још један корак у развоју когенерационих капацитета компаније што ће довести до даљег повећања нивоа ефикасности коришћења гасних ресурса НИС-а. Електрична енергија из ових електрана се продаје на тржишту, док се топлотна користи за потребе објеката НИС-а“, рекао је Игор Кораћ, заменик директора Блока Енергетика у НИС-у.