Архива вести

Снежана Лакићевић одржала предавање на Економском факултету

December 12, 2000

Др Снежана Лакићевић, менаџерка пројекта за сарадњу са универзитетима, одржала је предавање студентима Економског факултета у Новом Саду на тему „Индустријски односи у Србији ̶ достигнућа и проблеми“. У току интерактивног часа, госпођа Лакићевић, експерт у области радног и социјалног права, представила је студентима неке од изазова с којима се суочава привреда наше земље у последње три деценије, и то путем актуелних тема реструктурирања државног сектора, модела и механизама приватизације, као и кључних проблема процеса приватизације у Србији. „Свет се данас суочава са кризом која за последицу има рецесију и пад запослености. Привреда Србије је у тешкој ситуацији и неопходне су активне мере за њен опоравак. Потребно је спровести реформе у области радног законодавства и пензионог система, као и пореску реформу којом би се растеретила привреда. Социјални дијалог и колективно преговарање морају бити саставни део тог процеса. У тренуцима када је у Србији тешко наћи први посао и када постоји јаз између система образовања и потреба тржишта рада, НИС жели да овим гостујућим предавањима и инвестирањем у систем образовања Србије утиче на реформу образовног система који би школовао кадрове потребне привреди.“ Гостујуће предавање одржано је у склопу пројекта „Енергија знања“ који подразумева пружање подршке младим и амбициозним студентима и обухвата различите видове сарадње са образовним институцијама Србије. Захваљујући организованим предавањима, НИС се повезује са студентском популацијом и будуће дипломце упознаје с пословним процесима које они теоријски изучавају на факултету.