Архива вести

У Бриселу одржан 6. Рафинеријски форум

December 12, 2000

На форуму је НИС имао свог представника, Николу Радовановића, експерт координатора за законодавство ЕУ из канцеларије за сарадњу са институцијама ЕУ. Рафинеријски форум традиционално пружа могућност учесницима да дискутују о питањима од значаја за прерађивачки сектор у Европи, као и о питањима која се тичу непрекидног снабдевања дериватима. Сви учесници форума су били сложни у томе да ова индустрија има велики економски и социјални значај. Комесар за енергетику и климатске промене Мигел Ариас Кањете је истакао круцијалну улогу европске рафинеријске индустрије за сигурност снабдевања, као и њену водећу улогу у светским размерама у енергетској ефикасности и иновацијама. Он је навео да се у процесу декарбонизације транспортног сектора морају размотрити сва алтернативна горива, као и да ће се процес тзв. „енергетске транзиције“ ка привреди без емисија наставити и да ће, дугорочно посматрано, бити настављен тренд смањења рафинеријских капацитета. Посланица Европског парламента Елизабета Гардини навела је да око 240 хиљада аутомобила и камиона, као и 36 хиљада авиона свакодневно зависи од нафтних деривата. Она је истакла да би даље затварање рафинерија у ЕУ, које иначе запошљавају 1.3 милиона људи и најефикасније су на свету, само увећало увозну зависност ЕУ. Студије утицаја ЕУ регулативе на конкурентност показале су да су европске рафинерије већ изгубиле око 25% конкурентности, те да у светлу COP 21, ову индустријску активност треба задржати у Европи, уместо преселити у мање захтевне регионе у погледу заштите животне средине – све док се не успоставе једнаке обавезе са оним које постоје у ЕУ. Представник Министарства спољних послова Холандије као председавајуће ЕУ, Ерик Јансен, подвукао је да је неопходно да се обезбеди бољи надзор над утицајем политика и прописа ЕУ на конкурентност индустрије, као и да се енергетској индустрији обезбеди бољи приступ инвестиционим програмима ЕУ. Представник индустрије, Петер Махер (Бритиш Петролеум) навео је да је у последњих 40 година фокус све више на питањима заштите животне средине насупрот ранијем тренду да се пажња посвећује првенствено сигурности снабдевања. У светлу Париског споразума о климатским променама, још увек постоји низ отворених питања, пре свега, у вези са даљом електрификацијом возног парка, која тече изузетно споро упркос свим подстицајима. Додатно, услед захтева у погледу емисија, све се више удаљавамо од дизела. Махер је позвао на усвајање дугорочне стратегије за рафинеријску индустрију од стране ЕУ институција. Ова стратегија би требало да омогући да компаније и инвеститори могу да планирају своје инвестиције са сигурношћу да ће имати „дуг живот и имати вредност на дужи рок“. Џон Купер, генерални секретар FuelsEurope, такође је истакао потребу да се створе једнаки глобални услови, али да се данас налазимо далеко од светске цене емисија и обавезујућих захтева у погледу емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG). Навео је да питање конкурентности индустрије није такво да може бити решено само напорима Европске Комисије, а посебно имајући у виду да уједначавање цена енергије са конкурентима није видљиво у блиској будућности. У погледу ETS (EU Emissions Trading System) подвукао је да ће доћи до даљег раста трошкова за индустрију, те да ће у условима ниске конкурентности морати да се обезбеди ефективна и комплетна заштита од тзв. carbon leakage, сценарија по коме се, услед трошкова везаних за климатске политике, производња сели у друге државе у којима су ограничења везана за емисије GHG мање захтевна, што може довести до увећања укупног нивоа емисија.