Архива вести

У оквиру пројекта „Заједници заједно“ НИС у 2014. години финансира 164 пројекта

December 12, 2000

НИС ће до краја ове године подржати 164 пројекта који имају за циљ да допринесу економском и друштвеном напретку општина и градова широм Србије. Пројекти су одабрани кроз систем јавног конкурса у оквиру корпоративног програма подршке локалним заједницама који се спроводи под слоганом „Заједници заједно“. Према унапред утврђеним критеријумима, жири састављен од представника НИС-а и представника општина и градова је изабрао најбоље од 1.173 пријављена пројекта. Приликом одабира, жири је водио рачуна да се да равноправна подршка пројектима из пет области: спорта, културе, науке, заштите животне средине, као и помоћи социјално угроженим групама. Сем тога, приликом одабира пројеката је процењиван значај решавања проблема за локалну заједницу, као и укљученост локалне заједнице у све фазе пројекта, оправданост буџета у односу на предложене активности, релевантност проблема којим се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице, те усклађеност постављених циљева, предложених активности и очекиваних резултата. НИС је ове године издвојио 110,5 милиона динара за пројекте које ће реализовати удружења грађана, спортска и струковна удружења са седиштем на територији 11 општина са којима компанија има споразум о сарадњи: Београд, Нови Сад, Ниш, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Житиште, Кањижа, Србобран и Чачак. Изабрани пројекти у 2014. години ће допринети едукацији локалног становништва у области екологије, укључивању младих и посебних, осетљивих група у спортске активности, афирмацији и промоцији здравог начина живота, ревитализацији и унапређењу културних, едукативних и спортских објеката и садржаја. Рок за реализацију пројеката је 31. децембар 2014. године. Резултати конкурса су објављени на сајту http://zajednicizajedno.nis.eu/rezultati-konkursa, као и на сајтовима локалних заједница. Додатна информација: НИС већ шест година заредом подржава развој локалне заједнице кроз програм друштвене одговорности “Сарадња ради развоја”. У последње три године програм је унапређен увођењем система јавних конкурса преко којих се од прошле године расподељује 100 одсто средстава. Од 2009. године до данас, реализовано је више од 450 пројеката који су помогли развој локалних заједница, олакшали функционисање бројних установа и унапредили рад културних, образовних и спортских институција. Из године у годину, увећава се износ средстава, као и број пријављених пројеката, којих је ове године скоро дупло више у односу на протеклу годину. У пројекте у локалним заједницама кроз „Сарадњу ради развоја“, НИС је укупно уложио 680 милиона динара у периоду 2009. до 2014. године.