Архива вести

У Привредној комори Србије одржано предавање „Значај циркуларне економије за привреду Републике Србије“

December 12, 2000

Предавање је одржао др. Јанез Поточник, комесар ЕУ за животну средину од 2010. до 2014. Циркуларна економија је супротност линеарном моделу привреде који подразумева неконтролисану експлоатацију природних ресурса и проток материјала од фабрике преко корисника до депоније. Она мења пословне моделе, навике и начин размишљања, како произвођача тако и потрошача, јер се новим еколошким дизајном производа продужава његов животни век кроз оправку, преправку и рециклажу. Сви процеси се одвијају уз употребу обновљивих извора енергије. Поточник је рекао да рециклажа и третирање отпада представљају први велики корак у промени начина размишљања привредника и целокупне културне оријентације друштва. Линеарна економија добила је свој супарнички концепт у којем се, уместо кретања материје и енергије у једном смеру заступа кружно кретање енергије и материје. На предавању је г. Поточник истакао да прелазак на циркуларну економију подразумева транзицију ка новом економском моделу који интегрише све стубове на којима почива одрживи развој, те да је улога државе у овом процесу од изузетне важности. С обзиром на то да је оријентација Нафтне индустрије Србије управо ка одрживом развоју и повећању удела обновљивих извора енергије у укупном производном миксу, наша компанија је подржала ово предавање и пружила могућност својим запосленима да му присуствују.