Архива вести

У Рафинерији Панчево завршена још једна фаза програма за повећање оперативне ефикасности

December 12, 2000

У оквиру програма за повећање оперативне ефикасности НИС је завршио две додатне модернизације постројења у Рафинерији нафте Панчево. Реч је о замени дотрајале релејне заштите у Трафостаници „Ц“ и уградњи анализатора на постројењу Платформинг (С-300) у рафинеријском Блоку 5. Ове инвестиције повећавају поузданост рада и доприносе енергетској ефикасности и финансијским уштедама у процесу рафинеријске прераде. Реализација програма повећања оперативне ефикасности у 2013. години подразумева капитална улагања у износу од укупно 2,1 млрд динара. Током модернизације, на све четири пећи постројења Платформинг уграђена су по три анализатора на основу којих се добијају подаци који омогућавају оптимално сагоревање у пећи. Осим тога, овом инвестицијом чија је вредност више од 53 милиона динара, обезбеђује се мања потрошња мазута и дужи век трајања целе опреме. На годишњем нивоу уштеде у потрошњи мазута ће се кретати између 1.630 и 2.160 тона, односно од 60 до 83 милиона динара. Такође, реконструкцијом Трафостанице „Ц“ вредном више од 24 милиона динара обезбеђује се поуздан рад свих постројења у овом делу фабрике. Поред тога, са микропроцесним релејима и осталом модерном опремом, знатно се проширују могућности управљања, анализе кварова и превентивног деловања у Рафинерији. Наведене активности, као и завршетак претходне рунде модернизације прерађивачких капацитета резултираће значајним побољшањем два кључна показатеља рада рафинеријских постројења. Наиме, показатељ комплексног индекса Нелсона, који карактерише техничку опремљеност рафинерије, ниво сложености технолошких процеса и ниво коштања процеса прераде, повећан је са нивоа 6,25 бода у 2009. години на ниво од 8,9 бода који се очекује на крају 2013. године. Треба напоменути да ће се Рафинерија нафте Панчево у том случају приближити просечним карактеристикама рафинерија нафте у САД (просек индекса Нелсона – 9,6 бодова) а већ је превазишла просек рафинерија у ЕУ, који се сада процењује на 6,1 бода.