Архива вести

10.11.2015.

December 12, 2000

У Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду отворен је парк обновљивих извора енергије. У парку су инсталирани соларни фотонапонски панели, који су постављени уз постојећи ветрогенератор, соларни колектор за загревање воде и соларну пећ.