Бизнис вести

Одбор директора НИС-a усвојио Бизнис план за 2020. годину

Одбор директора НИС-а усвојио је Бизнис план за 2020. годину којим је потврђен наставак спровођења амбициозног инвестиционог програма

19. децембар 2019.

Тако ће у наредној години у даљи развој НИС-а у свим бизнис сегментима бити инвестирано 37,5 милијарди динара, а највише улагања биће реализовано у истраживање и производњу нафте и гаса, даљи развој прерађивачких капацитета и модернизацију малопродајне мреже.

Приоритет у области истраживања и производње у наредној години биће даља реализације програма бушења и геолошко истражних радова на профитабилним пројектима у Србији и иностраним концесијама, као и наставак тренда увећања резерви компаније.
Када је реч о преради, у 2020. години биће пуштено у рад постројење за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања у Рафинерији нафте Панчево, након чега ће НИС добијати веће количине најквалитетнијих деривата, а започеће и производња новог производа – кокса.

Основни правац улагања у сегменту промета нафтних деривата биће наставак модернизације малопродајне мреже у Србији и региону. Такође, приоритет НИС-а у овој области су и развој продаје новог производа, кокса, даљи развој промета премијалних горива, као и додатног асортимана.

У области енергетике, у 2020. години биће финализована изградња и пуштена у рад Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) Панчево коју НИС реализује у сарадњи са „Гаспром енергохолдингом“. Овај пројекат изузетно је значајан за НИС јер ће се у новој електрани производити топлотна и електрична енергија првенствено за потребе Рафинерије нафте Панчево, док ће део произведене електричне енергије бити усмерен у енергетски систем Србије.

У наредној години НИС ће наставити и са процесом дигитализације на свим нивоима компаније и инвестирати у портфолио дигиталних пројеката, чиме се очекују дугорочни ефекти на показатељ EBITDA.

Такође, у фокусу НИС-а биће даља унапређења у области безбедности на раду и заштите животне средине како би се компанија додатно приближила свом циљу у овој области – радним процесима без повреда и негативних утицаја на животну средину.