Студенти Техничког факултета „Михајло Пупин“ на настави у НИС-овом погону „Средњи Банат“

12.04.2023.

Студенти Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, смер „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса“, имали су прилику да теоријску и практичну наставу на предмету „Експлоатација нафтних и гасних бушотина“ похађају у Погону за производњу нафте и гаса „Средњи Банат“ компаније НИС. Предавања им је одржао Милош Алексић, руководилац Сектора за производњу нафте и гаса у НИС-у, који је један од три инжењера компаније који су од ове године ангажовани у настави на овом студијском програму.

Током два дана теоријске и практичне наставе у погону НИС-а, студенти су имали прилику да се упознају са основама технологије производње нафте и гаса и да се сусретну са опремом и техником која се користи у процесу експлоатације течних и гасовитих минералних сировина.

„Поред теоријског дела који добијамо на факултету, овај практични део нам пуно значи. Доста се разликују пракса и теорија, јер ипак предавачи имају пуно искуства и могу нас почетнике да науче да не правимо грешке које су се њима јављале на почетку каријере“, навела је Александра Барачков, студенткиња четврте године.

Чедомир Обрадовић, такође студент четврте године, истакао је значај оваквих предавања и практичног дела: „У пракси имате прилику да видите алате и делове опреме, а и доста је лепше када вам неко ко има пуно искуства у нафтној компанији објасни и приближи оно што вас у будућности очекује“.

Учешћем предавача из праксе у настави Технички факултет „Михајло Пупин” и компанија НИС проширили су дугогодишњу сарадњу у области стручног и научног усавршавања студената. Сарадња је успостављена на основу Закона о високом образовању, на основу којег високошколска установа може да ангажује предавача ван радног односа који има стечено високо образовање најмање мастер академских студија и који има неопходна знања и вештине у одговарајућој области.

Ради постизања што квалитетније наставе, НИС је обезбедио и простор за додатну едукацију у својим тренинг центрима у Зрењанину и Елемиру и својим производним погонима.

„Предавања су корисна и значајна слушаоцима јер студенти могу кроз реалне примере из праксе да упознају изазове, али и решења која у духу добре инжењерске праксе дају најбоље резултате. Програм је битан и за предаваче јер је у процесу учења зона која означава највећи раст управо она која се односи на преношење стечених знања и вештина другима“, рекао је предавач Милош Алексић.

Саша Јовановић, доцент на Техничком факултету „Михајло Пупин“, каже да је ово пример добре праксе који показује важност континуиране сарадње образовања и привреде.

„Мислим да је добра симбиоза између факултета и НИС-а, добро је да студенти имају прилику да присуствују оваквим предавањима и да буду више на терену“, казао је Јовановић.

Поред Милоша Алексића, Слободан Гојковић, руководилац Службе за планирање, оперативну и техничку подршку, предаваће на предмету „Техника и технологија производње нафте“, а Вук Калинић, експерт за разраду лежишта, на предмету „Интезивирање дотока и методе за повећање исцрпка слојева“. Ово је први пут да су стручњаци неке компаније ангажовани у настави на факултету, изузимајући високе стручне школе, где је оваква пракса већ у току.

Сарадња између компаније НИС и Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину одвија се посредством НИС-овог програма „Енергија знања“, који је покренут 2012. године са примарним циљем да се усклади понуда и потражња образовних профила на тржишту рада и реши дефицитарност инжењерског профила. Управо уз подршку НИС-а на овом факултету је школске 2014/2015. године акредитован студијски програм „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса“. НИС додељује и стипендије најбољим студентима, а од како је овај студијски програм акредитован, у компанији је до сада већ запослено 25 дипломаца.

ПРЕСС СЛУЖБА

Милентија Поповића 1
11070 Београд