Архива вести

Одржана IX редовна седница Скупштине акционара НИС-а

December 12, 2000

За ту намену ће укупно бити издвојено 4,02 милијарде динара, односно 24,66 динара по акцији бруто. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2016. години износила је 16,08 милијарди динара. Право на дивиденду за 2016. годину имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара IX редовне седнице Скупштине акционара, 17. јун 2017. године. На основу одлуке Скупштине акционара,  дан и поступaк исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС-а. Скупштина акционара је, такође, усвојила и Годишњи извештај НИС-а за 2016. годину. Такође су усвојени финансијски извештаји, консолидовани финансијски извештаји, као и извештаји о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину. Према одлуци Скупштине акционара, за ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину изабран је PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd. На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС-а именовани: - Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, први заменик генералног директора JAД „Гаспром њефт“, -  Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад, - Кирил Кравченко, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефт”, - Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт", - Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт”, - Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”. На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани: – Никола Мартиновић, – Даница Драшковић. За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшња. За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.