Контакт

 • Функције за набавку:

 • Контакт електронска пошта по пословним областима:

  Блок Истраживање и производња  ups.nabavka@nis.eu

  Блок Прерада и Блок Промет nabavka.dwns@nis.eu

  Зависно друштво НАФТАГАС- Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад KD.naftniservisi@nis.eu

  Зависно Друштво НАФТАГАС- Технички сервиси д.о.о. Зрењанин ths.nabavka@nis.eu

  НТЦ НИС-НАФТАГАС д.о.о. Нови Сад ntc.pek@nis.eu

 • Контакт лица у вези са продајом некурентне и неликвидне робе

  НИС а.д. Нови Сад

  Срђан Добросављевић

  064/8881829

  srdjan.dobrosavljevic@nis.eu

  Блок Истраживање и производња

  Никола Диздар

  064/8882460

  nikola.dizdar@nis.eu

  Блок Прерада

  Ненад Веселић

  064/8885935

  nenad.veselic@nis.eu

  Блок Промет

  Саша Јашин

  064/8881645

  sasa.jasin@nis.eu

  Зависна друштва НФС, ТХС, ТРС

  Милан Кравић

  0648888734

  milan.kravic@nis.eu

 • Контакт електронска пошта за тендере:

  Тендери
  tender@nis.eu

 • Подршка у раду са SRM Порталом:

  Подршка за Базу извођача радова и добављача fmtspiki.bazakd@nis.eu

 • Подршка у раду са процедурама на Порталу:

  Функција за набавку

  Кључни корисник МТР
  Милан Петров
  021 481 3286
  064 8884181
  milan.petrov@nis.eu

  Кључни корисник СУ
  Владимир Поптешин
  021 481 2505
  0648884473
  vladimir.poptesin@nis.eu

  Служба за административно управљачке набавке

  Кључни корисник МТР и СУ
  Зоран Анђелковић
  021 481 2472
  064 8886345
  Zoran.Andjelkovic@nis.eu

  Зависно друштво Нафтагас-Нафтни сервиси

  Кључни корисник МТР и СУ
  Тијана Периз
  023 529 325
  064 8886581
  Tijana.Periz@nis.eu

  Горан Васиљевић
  023 529 319
  064 8888347
  Goran.Vasiljevic@nis.eu

  Блок Промет

  Кључни корисник МТР
  Николета Марић
  011 205 8300
  064 8881560
  Nikoleta.Maric@nis.eu

  Кључни корисник СУ
  Николета Марић
  011 205 8300
  064 8881560
  Nikoleta.Maric@nis.eu

  Александра Јузбашић
  011 205 8298
  064 8881474
  aleksandra.juzbasic@nis.eu

  Блок Прерада

  Кључни корисник МТР
  Ненад Веселић
  013 324 576
  064 8885935
  Nenad.Veselic@nis.eu

  Кључни корисник СУ
  Драгана Алексић
  013 324 623
  0648885941
  Dragana.Aleksic@nis.eu

  Блок Истраживање и производња

  Кључни корисник МТР

  Саша Тодорић
  021 481 2855
  064 88884650

  sasa.todoric@nis.eu

  Кључни корисник СУ
  Весна Баника Хусаг
  021 481 3749
  064 8882942
  Vesna.Banika@nis.eu