Upravljanje performansama dobavljača

NIS a.d. Novi Sad performanse dobavljača posmatra kao mogućnost za razvoj saradnje i pozitivan rast poslovnih odnosa sa sadašnjim i budućim dobavljačima. Ocenom performansi dobavljača kvantifikuje se ostvarenje ključnih pokazatelja efikasnosti (KPI – Key performance indicator), koji su osnov za praćenje i unapređenje saradnje sa poslovnim partnerima.

„Od naših dobavljača očekujemo da u potpunosti izvršavaju sve ugovorene obaveze u ugovorenom roku.“

Performanse dobavljača se prate kontinuirano po svakom ugovoru. Ocenjivanje performansi se vrši jednom godišnje i dobavljači dobijaju povratnu informaciju o dobijenoj oceni. Identifikuju se problematične situacije i zajedno sa dobavljačem se radi na otklanjanju nedostataka u realizaciji ugovorenih obaveza. Identifikacijom problema izvlačimo pouke kako se slične situacije ne bi ponavljale.

Za ocenjivanje performansi su utvrđeni sledeći KPIs i odgovarajući ponderi:

Kvalitet 35%

Postojanje reklamacija na kvalitet isporučenog materijala / kvalitet izvršenih usluga / radova

Rokovi 35%

Blagovremenost izvršenja obaveza u vezi sa isporukom materijala / sa ugovorenom uslugom /radovima ili postojanje finansijske kazne

Otkaz 30%

Otkazivanje izvršenja isporuke materijala / usluge / radova