Naši ljudi

Heroji pančevačke rafinerije

Autor: tim NIS-a 17.12.2020 • 5 min read

Realizacija projekta „Duboka prerada“ svrstala je Rafineriju u Pančevu među najmodernije u jugoistočnoj Evropi. Novo postrojenje omogućava veću proizvodnju belih derivata (kvalitetnog benzina i dizela), novog proizvoda – naftnog koksa, koji je do sada uvožen u našu zemlju i ima višestruke ekološke benefite. Iza projekta koji doprinosi energetskoj stabilnosti naše zemlje stoji tim ljudi koji su svojim iskustvom i predanošću glavni i odgovorni za uspešnu realizaciju ovog poduhvata. Donosimo vam priču o našim kolegama, koji su ispisali nove stranice istorije u modernizaciji naše kompanije i rafinerijske prerade naše zemlje.

Inovativna rešenja vode do uspeha, Nebojša Predić

Zaposleni u Službi instrumentacije čiji je rukovodilac Nebojša Predić, pokazali su da uz pomoć bogatog znanja i iskustva sa ranijih velikih rafinerijskih projekata, inovativnog načina razmišljanja i novih tehnologija mogu da prevaziđu sve izazove.

Nebojša Predić ima iskustvo od trinaest godina rada u Rafineriji nafte Pančevo, a posebno na velikim projektima kao što je MHC/DHT, gde je bio vodeći inženjer instrumentacije. Isto je i sa većinom kolega koji su uključeni u projekat „Duboke prerade“.

Nebojša Predić

Situacija u kojoj se našao kolega Nebojša i njegov tim bila je neuobičajena, jer se zbog pandemije izazvane koronavirusom, nisu mogla primeniti planirana rešenja za startne aktivnosti „Duboke prerade“.

-Na primer, jedna od aktivnosti na vet-gas kompresoru je „lik test“, a to podrazumeva da inostrani vendor treba da dođe na lokaciju i bude svedok da nema curenja u nekim sistemima koji su deo ovog kompresora. Pošto ovo nije bilo moguće, obezbedili smo da kolega telefonskim putem i uz pomoć Gugl naočara, dok je na vezi sa vendorima u inostranstvu, pređe predefinisanu maršutu oko tog kompresora i bude svedok. Njegov snimak obilaska – lik testa, pratio je vendor – Simens. Ovakvih primera je mnogo. Da pomenem još jedan – za setovanje ultrazvučnog merenja protoka fluida na DCU, laptop smo povezali sa merilom, a u istom trenutku bio je preko interneta povezan sa specijalistom u Holandiji – ističe s ponosom naš kolega. Njegov tim i on konstantno su razmenjivali ideje sa predstavnicima različitih vendora u Irskoj, Holandiji i Nemačkoj, i predlagali rešenja.

– Hteo bih da istaknem i kolege bez koji sve ovo ne bi bilo moguće – Marka Vasića inženjera instrumentacije i Bojana Tešića i Siniše Jovanova na upravljačkim sistemima. Moja uloga je bila da vodim čitav proces, a oni su davali i implementirali ideje za unapređenje daljinskih veza – kaže naš kolega i zaključuje:
-Timski rad, inovativna rešenja, iskustvo i znanje – to su faktori koji su nas doveli do uspeha.

Na ovom poslu razvijam veštine i znanja, Boško Đurišić

Boško Đurišić, šef smene kompleksa „Duboka prerada“, u našoj kompaniji radi više od osam godina. Radio je na svim većim postrojenjima u Rafineriji nafte Pančevo, a od značajnijih iskustava izdvaja rad na pripremi i startu postrojenja S-100 nakon višegodišnjeg mirovanja. Ovo veliko iskustvo uspešno je primenio u fazi pripreme za start postrojenja za duboku preradu.

Boško Đurišić

„Priliku da se pridružim timu koji upravlja postrojenjem „Duboka prerada“ zatražio sam od direktora grupe Postrojenja 3, Jovana Jovića. Na novim postrojenjima sam od maja 2018. godine, a prilikom prelaska unapređen sam na poziciju šefa smene „Duboke prerade“, priseća se naš kolega.

Boško je, baš kao i njegove ostale kolege, prošao sve potrebne teorijske obuke. Zatim su se priključili obučavanju operatera i prenošenju znanja i iskustva u vođenju procesa, kontroli i održavanju procesne opreme, koje su stekli na starim postrojenjima. „Kada pričamo o obuci, ne možemo da ne pomenemo OTS (simulator za treniranje operatera), koji predstavlja novinu u oblasti obučavanja operatera komandne table. Korišćen je za simuliranje održavanja procesnih parametara postrojenja, ali i za obuku za reagovanje na vanredne situacije,“ ističe Boško.

Na pitanje po čemu se rad na ovom kompleksu razlikuje od rada na drugim postrojenjima, Boško odgovara da je odloženo koksovanje netipičan rafinerijski proces, i nastavlja: „Postrojenje je projektovano da radi sa kontinualnim ulazom sirovine, ali se deo proizvoda (koks) dobija diskontinualno, što ima veliki uticaj na ustaljenu praksu rada na rafinerijskim postrojenjima. Operateri na postrojenju za odloženo koksovanje suočavaju se sa izazovom, jer je proces takav da čim se jedan ciklus završi, sledeći ciklus počinje, i posao se nikada ne „završava“. Pored ovoga, očekuje se daleko veća potreba za održavanjem procesne opreme, kao i delova opreme koja se tiče transporta i otpreme koksa. Osim koksa, ostali proizvodi dobijeni preradom šalju se na druga postrojenja (Merox, MHC/DHT kompleks) radi dodatne obrade, pa je saradnja sa kolegama sa drugih postrojenja od izuzetne važnosti.“

Boško smatra da je tim ključ svega. „Moje mišljenje je da operativni tim „Duboke prerade“ predstavlja nešto najbolje što naša rafinerija ima da ponudi. Radio sam u mnogim delovima rafinerije i imao priliku da upoznam način i kulturu rada, ali tim „Duboke prerade“ me je oduševio od prvog dana. Mislim da smo opravdali poverenje koje nam je dato time što smo postrojenje bezbedno startovali,“ kaže naš kolega.

Vodeći projekti

Duboka prerada

Druga faza modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu

SAZNAJ VIŠE