Održivi razvoj

Obeležavamo Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Autor: tim NIS-a 28.04.2020 • 5 min read

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, 28. april, obeležavamo u jeku borbe protiv pandemije virusa COVID-19. Svetska kampanja koja ima za cilj unapređenje kulture bezbednosti i zdravlja na radu i promovisanje bezbednih i zdravih uslova rada, nikada nije bila aktuelnija niti važnija nego danas.

Vlade, poslodavci, radnici i čitava društva širom sveta suočavaju se sa ovim velikim izazovom. Za velike kompanije, poput NIS-a sa preko 11.000 zaposlenih, na prvom mestu, prioritet je zdravlje zaposlenih, ali i očuvanje stabilnosti snabdevanja građana, privrede i državnih institucija. Kao jedan od stubova energetske stabilnosti zemlje i kompanija koja je dobitnik prošlogodišnjeg nacionalnog priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, povelje „28. april“, NIS je odmah preduzeo sve neophodne mere za nesmetano poslovanje, čiji je osnovni preduslov očuvanje zdravlja zaposlenih, ali i saradnika i potrošača.

Od samog početka zaposleni su pokazali maksimalnu odgovornost i posvećenost poštovanju svih propisanih mera od strane kompanije i Vlade Republike Srbije kako bi sačuvali svoje i zdravlje potrošača.
Nivo HSE kulture u kompaniji podignut je za još jednu lestvicu više u svim organizacionim delovima NIS-a, a posebna pažnja posvećena je poštovanju strogih mera bezbednosti i zdravlja na radu na benzinskim stanicama i radu sa potrošačima. Počev od osnovnih mera – nošenja zaštitne opreme, preko dezinfekcije objekata i točionih aparata, zaštite i obezbeđenja dezinfekcionih sredstva za naše potrošače, do izmenjenog radnog vremena. Određeni su i maloprodajni objekti za snabdevanje državnih organa, zdravstvenih i drugih javnih institucija koji rade 24 sata bez prekida.

U kompaniji je formiran krizni tim na nivou kompanije koji usvaja sve ključne mere, prati zdravlje zaposlenih i sarađuje sa nadležnim državnim organima. Takođe, definisana je i uloga i zadaci civilne zaštite u kompaniji koja sarađuje sa republičkim štabom za vanredne situacije.

Jovica Bojinović, direktor Sektora za HSE u Bloku Promet i glavni poverenik civilne zaštite u NIS-u i je istakao:

-Naš zadatak, između ostalog je da sarađujemo sa republičkim štabom za vanredne situacije i koordiniramo aktivnosti sa kriznim timom u kompaniji. Na ovaj način efikasno upravljamo rizicima i sprovedemo sve mere kako bi očuvali zdravlje naših zaposlenih i stabilnost poslovanja kompanije.

Naglasio bih da kao kompanija koja vodi računa o prevenciji, praćenju i upravljanju vanrednim situacijama i razvoju industrijske bezbednosti, radi zaštite zaposlenih i imovine NIS-a, posedujemo dobro organizovan sistem koji neprestano unapređujemo redovnim proverama i praktičnim vežbama. Uspostavljeni sistem pomogao nam je i u ovom izazovnom trenutku u „borbi“ protiv COVID -19, a možemo da se pohvalimo i izgrađenim visokim nivom HSE kulture zaposlenih, koji su i ovoga puta odgovorno postupali, primenjivali sve mere, prvenstveno brinući se o svom zdravlju, zdravlju svojih kolega, i naših potrošača.

Podsetio bih i da smo efikasnost i dobru organizaciju potvrdili već više puta, pre svega tokom poplava i snežnih oluja koje su zadesile Srbiju proteklih godina, kada smo operativno reagovali na sve zahteve nadležnih državnih organa i obezbedili nesmetano snabdevanje vitalnih funkcija u društvu i državi. Uvereni smo da ćemo i ovoga puta ostati na visini poverenog zadatka, pre svega, odbrane zdravlja zaposlenih, potrošača i poslovnih partnera, kao i očuvanja stabilnog snabdevanja“.

#NIStesami