Odgovornost u poslovanju

Fokus NIS-a u 2020. godini bio je na očuvanju zdravlja zaposlenih, saradnika i potrošača, uz istovremeno kreiranje uslova da se svi poslovni procesi neprekidno odvijaju i tokom pandemije COVID-19 virusa kako bi se održala stabilnost na domaćem tržištu naftnih derivata.

Imajući u vidu da NIS grupa, pored Srbije, posluje i u zemljama regiona, te da angažuje više od 11.000 zaposlenih, organizacija poslovanja u uslovima zdravstvenog izazova bez presedana sa kojim smo se suočili u prethodnoj godini, zahtevala je značajne logističke napore i finansijska izdvajanja. NIS je bio među prvim kompanijama u Srbiji koje su osnovale Krizni tim koji ostvaruje uspešnu saradnju sa nadležnim državnim organima.

Pored tima na nivou Kompanije, formirani su i krizni timovi na nivou organizacionih jedinica i zavisnih društava. Svi timovi su radili izuzetno efikasno, donosili i koordinirali preventivne mere, nabavljali neophodne količine zaštitne opreme, sprovodili u delo preporuke nadležnih organa. Od izuzetne važnosti je činjenica da je na nivou cele Kompanije uspostavljena kvalitetna komunikacija sa zaposlenima u cilju pravovremenog donošenja odluka kako bi se rad učinio bezbednim i efikasnim u novonastalim okolnostima. Takođe, zaposleni su brzo i sveobuhvatno informisani o tome kako se prenosi infekcija, kako se mogu čuvati, šta da čine u slučaju da sumnjaju da su zaraženi ili da su bili u kontaktu sa obolelim. Odmah po proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji omogućen je rad od kuće za veliki broj zaposlenih u administraciji, dok su za zaposlene na terenu organizovane posebne mere zaštite. Uz značajne napore, NIS je oslanjajući se na sopstvene resurse, očuvao likvidnost kompanije i socijalnu stabilnost zaposlenih.

NIS je u najkraćem mogućem roku obaveštavao eksternu javnost o uticaju epidemije na poslovanje Kompanije, očuvanju stabilnosti u snabdevanju tržišta, izmenama u režimu rada objekata NIS-a u skladu sa odlukama Vlade Srbije. Pored toga što je na maloprodajnim mestima organizovao brojne mere zaštite, NIS je tokom 2020. godine u rad pustio i inovativnu mobilnu aplikaciju Drive.Go koja potrošačima omogućava plaćanje za gorivo bez odlaska na platno mesto, odnosno brzo i bezbedno plaćanje, u skladu sa potrebama vremena.

Svoju odgovornost NIS je iskazao i u odnosu prema zajednici, u godini u kojoj su solidarnost i zajedništvo bili od posebnog značaja. Tako je NIS poklonom od 270 tona avio goriva podržao humanitarne letove Air Serbia kojima su u Srbiju dopremljeni medicinska oprema i aparati, kao i vraćeni naši sugrađani koji su se u trenutku proglašenja pandemije zatekli van granica zemlje. Većinski akcionar NIS-a, kompanija „Gasprom njeft“, donirala je 1.500 tona goriva za javne službe Republike Srbije, preko stanica za snabdevanje gorivom NIS-a. Putem programa „Zajednici zajedno“ tokom 2020. godine Kompanija je u digitalizaciju nastavnog procesa i bezbednost u školama uložila 114,5 miliona dinara, a projekti se realizuju u 12 partnerskih lokalnih zajednica širom Srbije. U društveno odgovorne projekte NIS je u 2020. godini ukupno uložio više od 290 miliona dinara, dok su zaposleni NIS-a, članovi Kluba volontera, realizovali više od 2.000 volonterskih sati učešćem u aktivnostima usmerenim na podršku najugroženijim sugrađanima, zdravstvenim ustanovama i drugim projektima.

Jedno od osnovnih načela održivog razvoja NIS-a je da svi biznis projekti istovremeno moraju imati pozitivan uticaj kako na zajednicu u kojoj Kompanija posluje, tako i na buduće generacije. U skladu sa ovim opredeljenjem NIS je, uprkos izazovnim okolnostima, u 2020. godini u Rafineriji nafte Pančevo pustio u rad postrojenje za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja. Ovaj projekat, pored poslovnih, nosi i značajne ekološke koristi. Pre svega, reč je o prestanku proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora čime se doprinosi da Srbija ispuni svoje međunarodne obaveze u ovoj oblasti.

Pored ovog projekta, NIS je nastavio i sa realizacijom većeg broja aktivnosti u cilju unapređenja stanja u oblasti zaštite životne sredine, u koje je u 2020. godini uloženo više od 200 miliona dinara. NIS je i u 2020. godini nastavio sa odgovornim odnosom prema akcionarima. Uprkos krizi nastaloj usled epidemije COVID-19 virusa na ime dividende za 2019. godinu isplaćeno je 4,4 milijarde dinara. Istovremeno, NIS je nastavio da bude jedan od pokretača domaće privrede, jer je u razvojne projekte uloženo 25,3 milijarde dinara, a investicioni ciklus nastavlja se i u 2021. godini.