Одговорност у пословању

Циљ компаније НИС је да својим пословним активностима допринесе даљем економском напретку, унапређењу заштите животне средине и безбедности на раду, развоју људских ресурса, као и бољем животу заједнице.

У 2022. години, одговорност у пословању НИС је пре свега исказао својим напорима да се у изазовним околностима сачува уредно снабдевање тржишта свим врстама нафтних деривата. Поред тога, фокус НИС-а био је и на очувању социјалне стабилности својих запослених, као најважнијег ресурса компаније. Оба циља су успешно реализована. На тржиште су испоручене рекордне количине горива и укупан промет је износио више од 4,3 милиона тона. Поред тога, у Термоелектрани-топлани Панчево започета је производња електричне енергије, која се испоручује у домаћи електроенергетски дистрибутивни систем, чиме НИС и партнери додатно доприносе енергетској стабилности Републике Србије. Као одговор на раст трошкова живота у претходној години за запослене НИС-а су обезбеђени ванредни бонуси и повећање основних зарада.

Поред наведеног, НИС је наставио са модернизацијом бизнис-процеса, дајући тиме и подршку развоју српске привреде. У капиталне пројекте у 2022. години уложено је 22,1 милијарда динара, што је 9 одсто више него годину дана раније. Такође, НИС је остао поуздани извор прихода за своје акционаре, и на име дивиденде за 2021. годину исплаћено је 5,78 милијарди динара. Обавезе НИС Групе по основу пореза и других јавних прихода у 2022. години износе 251,25 милијарди динара.

Одговорност у пословању компанија исказује и континуираним улагањима у развој запослених. На тај начин НИС запосленима пружа могућност сталног професионалног усавршавања, како би били у могућности да одговоре на комплексне захтеве савременог бизниса. Тако је на екстерне обуке у 2022. години утрошено 95.879 сати, а на њима је учествовало 4.407 запослених. Истовремено су организоване и интерне обуке у укупном трајању од 8.065 сати. Захваљујући брижном односу према запосленима, НИС је другу годину узастопно изабран за најпожељнијег послодавца према истраживањима које је спровела група сајтова за запошљавање Poslovi.Infostud.

И у 2022. години НИС је пружио свој допринос унапређењу заштите животне средине. У реализацију еколошких пројеката уложено је 314,6 милиона динара. Треба имати у виду да су ова издвајања значајно већа ако се узму у обзир и инвестиције у бизнис-технологије, чији рад доприноси смањењу штетних утицаја на околину.

Велика пажња посвећена је јачању енергетске ефикасности, пројектима из области обновљивих извора енергије (повећање удела ОИЕ у производњи и сопственој потрошњи електричне енергије, постављање соларних панела на станицама за снабдевање горивом), као и пројектима за утилизацију СО2. Реализацијом еколошких пројеката, као и пројеката са еколошким ефектом подигнут је ниво усаглашености са захтевима позитивне законске регулативе Републике Србије и унапређено је управљање системом заштите животне средине у компанији. Резултат је позитиван тренд показатеља у области заштите животне средине у 2022. години (смањење емисија у ваздух и воду).

Одговорност је исказана и у односу према безбедности на раду. НИС-у је у априлу, другу годину заредом, на такмичењу за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду уручена Повеља „28. април“ за освојено прво место. Ово признање додељује Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Поред наведеног, остварен је успех и у пракси, јер је показатељ LTIF (индикатор повреда са изгубљеним радним данима) смањен 15 одсто у односу на 2021. годину.

НИС је и у претходној години наставио снажно да подржава развој заједнице реализацијом друштвено одговорних програма и пружањем подршке професионалном спорту. У наведене сврхе укупно је уложено 360 милиона динара.  У фокусу је била кампања „Да се нове наде роде“, путем које је НИС пружио допринос важном националном циљу – побољшањима у области репродуктивног здравља и повећању наталитета у нашој земљи. У оквиру ове националне кампање кроз донацију савремене медицинске опреме и апарата подржан је рад укупно 40 здравствених установа у више од 30 градова и општина у Републици Србији. Истовремено, подршка је обезбеђена и појединим локалним самоуправама у реализацији јавних позива паровима у процесу вантелесне оплодње за суфинансирање трошкова.