Одговорност у пословању

Фокус НИС-а у 2020. години био је на очувању здравља запослених, сарадника и потрошача, уз истовремено креирање услова да се сви пословни процеси непрекидно одвијају и током пандемије COVID-19 вируса како би се одржала стабилност на домаћем тржишту нафтних деривата.

Циљ НИС-а је да својим пословним активностима допринесе даљем економском бољитку, унапређењу заштите животне средине и безбедности на раду, развоју људских ресурса, као и бољем животу заједнице.

Имајући у виду да НИС група ангажује више од 11.000 запослених, те да поред Србије послује и у државама региона, спровођење свих неопходних мера заштите захтевало је значајне логистичке и финансијске напоре. Упркос томе, овај задатак је решен са успехом и очувано је стабилно пословање компаније.

У изазовним околностима, НИС је остварио значајне финансијске и оперативне резултате. Нето добит НИС групе износи 21 милијарду динара, док је у даљи развој уложено готово исто толико – 20,2 милијарде динара. Обавезе НИС групе на основу пореза и других јавних прихода у прошлој години износиле су 217,8 милијарди динара, што је 21 одсто више у односу на годину дана раније. На име дивиденде за 2020. годину акционарима је исплаћено милијарду динара. Ови резултати омогућили су даљу модернизацију НИС-а, али је дат и значајан подстицај економском напретку Републике Србије након пандемије COVID-19 вируса.

Пун допринос дат је и заштити животне средине и унапређењу заштите на раду. Политика у HSE области неодвојив је део сваког бизнис процеса у НИС-у. Од 2009. године у еколошке пројекте инвестирано је око 120 милиона евра, а када се у обзир узму и пословни пројекти са значајним доприносом за заштиту животне средине, та улагања су вишеструко већа. Током 2021. године је израђена Стратегија заштите животне средине до 2030. године. У оквиру активности на изради Стратегије извршена је анализа прописа Републике Србије и ЕУ и процена улагања за усклађивање са прописаним обавезама, дефинисани су дугорочни циљеви за смањење негативног утицаја на животну средину попут смањења угљеничног интензитета, смањења осталих емисија и употребе ресурса, те препознати пројекти и процењена потребна улагања. Бољи резултат постигнут је и када је реч о безбедности на раду. Показатељ LTIF смањен је за 10 одсто у поређењу са 2020. годином.

Када је реч о унапређењу људских ресурса, НИС је наставио да ради на професионалном усавршавању својих запослених и одржао велики број екстерних и интерних обука, придржавајући се препорука здравствених стручњака. У години за нама организовано је 2.870 обука, на којима је учествовало 2.849 запослених. Укупан број сати обука износи 63.373. Поред тога, компанија је наставила да пружа шансу младим стручњацима да започну своју каријеру у НИС-у. Успешно је завршена прва сезона програма за младе таленте „NIS Energy“, а свих 15 полазника остало је да ради у НИС-у након истека првих годину дана. Спроведен је и конкурс за другу сезону, након ког је у компанију дошло 27 нових младих колега који ће имати прилику да стекну радна искуства уз подршку ментора из компаније. Важно је истаћи да је дугорочни циљ НИС-а да повећа посвећеност својих запослених и унапреди праксе из области људских ресурса, које ће запосленима пружити најбоље могуће искуство у раду.

Посебно важан задатак за НИС је подршка заједници која није прекинута ни у тренуцима кризе на нафтном тржишту изазваном пандемијом COVID-19 вируса. Зато је и у 2021. години настављена подршка здравственим установама широм наше земље. Ковид болницама, као и Институту за онкологију и радиологију Србије и Општој болници Чачак, донирано је више од 120 хиљаде литара „Јазак“ воде. Институту за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” обезбеђена је финансијска подршка за испитивања карактеристика имунског одговора међу особама вакцинисаним против COVID-19. Институту за радиологију и онкологију Србије донирана су средства за набавку реагенаса за испитивања пацијената са карциномом простате, док је Ургентном центру у Београду компанија обезбедила средства за набавку постељина за болничке кревете. Служби Дома здравља Чукарица донирано је патронажно возило за потребе кућне неге геронтолошких и онколошких пацијената. Одговорност према заједници и даље ће бити један од приоритета НИС-а.