Наши људи

Дигитални пут ка нафти

Аутор: Станислав Пармухин, Руководилац пројектног офиса ОМС и бизнис унапређења 10.01.2022 • 3 min read

Сигуран сам да неки и даље замишљају процес производње нафте онаквим какав је био у ери развоја нафтне индустрије – ерупција флуида у висину, нафтом умрљани радници који трче око бушотине и прикупљају нафту, славећи свој успех…

Реална слика на нафтним пољима данас је од тога далека. Мислим да поједине заблуде о нафтној индустрији произлазе из тога што наша индустрија није толико позната у свету као што су неке друге. А чињенице говоре да је нафтни сектор један од најиновативнијих индустрија и да инвестиције нафтних компанија значајно доприносе глобалном развоју.

Иста ствар је и данас, у времену Четврте индустријске револуције. У сваком случају: или се прилагодиш или нестанеш са никад захтевнијег тржишта. Околности од нас траже да радимо ефикасније, флексибилније, безбедније, без празног хода, да умемо да се служимо великом количином података. Искључиво мануелни рад замењен је генерацијама које свој посао обављају уз компјутер или таблет, а обучавају се на виртуелним нафтним пољима која су њихове дигиталне копије.

У НИС-у велику пажњу посвећујемо дигитализацији и развоју процеса управљања. Једна од таквих могућности је и “Актив будућности”, који је доказао своју успешност на примеру компаније “Гаспром њефт”.

“Актив будућности” је програм трансформације бизниса производње нафте, који подразумева прелазак на операциони модел управљања компанијом са аспекта производа које правимо. Помоћу њега планира се обједињавање и уједначавање делатности свих производних компанија у склопу Блока “Истраживање и производња”. Реализацију програма је у компанији “Гаспром њефт” иницирала Дирекција за производњу Блока “Истраживање и производња” и већ се проширио на 10 актива. Не тако давно, Блок “Истраживање и производња” НИС-а такође се прикључио овој иницијативи. Током 2022. године планира се активан рад на дијагностици и изради оптималне организационо-функционалне структуре и ИТ окружења.

Шта је то продуктни приступ?

Прелазак на управљање компанијом са аспекта бизнис и сервисних производа (продуката) обезбеђује системски приступ дефинисању овлашћења и одговорности руководилаца, омогућава да се увиди вредност сваког департмана и запосленог појединачно, као и у укупном току стварања крајњег производа компаније. Наиме, измене које се имплементирају често нису међусобно повезане и “фрагментарног” су карактера: појединачна аутоматизација, оптимизација засебних бизнис процеса, локална оптимизација организационих структура и слично. Код таквог приступа остају “сиве зоне”, јер се не узима у обзир узајамни утицај промена једних на друге. У случају продуктног приступа све су измене повезане кроз јединствени ланац стварања вредности уз откривање потенцијала. Посебно треба истаћи да је НИС међународна компанија, која има пројекте у иностранству. За нас је важно да створимо јединствене стандарде, али да се при томе у обзир узму специфичности и ризици у вези са тим земљама и њиховом законском регулативом.

Због тога, призор нафташа од пре 50-100 година само је део наше историје, на коју смо веома поносни. Али, стварност је нешто друго и наши процеси постају све више дигитални из дана у дан. Нафта вероватно никада неће бити дигитални производ, али ће моћи да постане извор и покретач ка дигитализацији.