Достојанствен рад и економски раст

Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојан рад за све

НИС је у 2021. години добио три признања за једног од најпожељнијих послодаваца у Србији: Топ три најпожељнији послодавац за младе – према истражовању Menpower групе, Топ три послодавца најпожељнија за младе – према истражовању Ајсек организације, Топ три најбоља ХР пројекта у Србији за платформу „Поштовање пре свега“ – Инфостуд група.
Очување позиције једног од најпожељнијих послодаваца у Србији, као и даљи напори да се ојача задовољство запослених, били су међу приоритетима НИС-а у области управљања људским ресурсима у прошлој години. Компанија је наставила да прати трендове на тржишту рада, прилагођава се очекивањима запослених и потребама самог бизниса. Основни фокус био је на очувању стабилности НИС-а као једног од највећих послодаваца, спровођењу програма усмерених на привлачење и развој младих, новим моделима мотивације, учења, развоја и неговања културе поштовања у компанији.
Као резултат вишегодишњих напора да буде бољи послодавац и спремности за различите изазове, НИС је 2021. године добио три признања за једног од најпожељнијих послодаваца у Србији: Топ три најпожељнији послодавац за младе – према истражовању Менпауер групе, Топ три послодавца најпожељнија за младе – према истражовању Ајсек организације, Топ три најбоља ХР пројекта у Србији за платформу „Поштовање пре свега“ – Инфостуд група.
Дугорочни циљ НИС-а је да повећа посвећеност својих запослених и унапреди праксе из области људских ресурса, које ће запосленима пружити најбоље могуће искуство у раду. Због тога је у 2021. години настављено са улагањем у повећање посвећености запослених и започета је реализација различитих активности у складу са резултатима последњег истраживања посвећености запослених и стратешким плановима компаније. Између осталог, настављена је организација „Академије посвећености”, чији је циљ да развија нове лидере у НИС-у.
HR стратегија НИС-а, нове компанијске вредности и вредносне пропозиције НИС-а као послодавца, иницијатива различитост и инклузија, стратегија бренда послодавца и стратегија учења и развоја донеле су велики број HR појеката и иницијатива чијом реализацијом ће бити унапређено искуство кандидата и запослених у НИС-у у областима регрутације, награђивања, програма компензација и бенефита за запослене.
У сусрет новим моделима рада, очекивањима кандидата и запослених, компанија је усвојила флексибилне моделе рада. Ови модели пружају запосленима могућност рада од куће, постепеног повратака са породиљског одсуства, скупљање и коришћење прековремених радних сати у оквиру „банке сати“, као и рад у канцеларијама послодавца у свом месту становања уколико се њихово радно место налази у другом граду, као и одлука о раду од куће за посебно осетљиве категорије запослених.
Такође, НИС је наставио са улагањима у професионалне обуке запослених. У 2021. години, у сарадњи са екстерним провајдерима, организовано је 2.870 обука, на којима је учествовало 5.226 полазника, односно 2.849 запослених. Укупан број сати обука износи 63.373, а укупан трошак је 187,5 милиона динара.
Подршку у проширивању професионалних знања запослени НИС-а су добијали од водећих светских компанија (NExT Schlumberger, Apave Mare, Yokogawa, Aspentech, Telaxe, IMD Business School, COTRUGLI Business School, Универзитет у Томску, Siemens), али и најбољих домаћих компанија: Институт за нуклеарне науке „Винча”, „Tehpro ”, Институт за превентиву, Центар за управљање пројектима, „GI group ”, „Omega Consalting ”, „HR центар”, „Мокрогорска школа менаџмента”, „ТИМ центар” и многих других. Обуке су поспешиле развој како професионалних и личних, тако и вештина које су неопходне за успешно руковођење тимовима.
НИС је и током 2021. године наставио традицију реализовања стручних пракси за најталентованије и најамбициозније студенте. Реализована је нова сезона програма сезонске праксе „NIS Calling” који студентима омогућава да у компанији стекну прва радна искуства током 320 сати праксе, уз флексибилно радно време које могу да ускладе са обавезама на факултету. У 2021. години реализоване су две сезоне програма за 55 полазника, од којих је више од 65% женског пола. Програм је био прилагођен епидемиолошкој ситуацији.