Архива вести

Влада Републике Србије усвојила продужетак рока продаје регресираног горива

December 12, 2000

Влада Републике Србије је усвојила иницијативу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да се продужи важење Уредбе по којој је пољопривредницима омогућена куповина регресираног дизел горива. У складу са тим, пољопривредници ће регресирано гориво моћи да купују на НИС-овим пумпама до 30. новембра 2012. године, односно 15 дана дуже него што је било предвиђено важећом уредбом. Пољопривредницима је на располагању 40 литара горива по хектару пријављеног обрадивог пољопривредног земљишта, које се купује по важећим малопродајним ценама на НИС – овим пумпама а које се касније регресира. Пољопривредни произвођачи би требало да током куповине горива обрате пажњу на тачан број регистрованог пољопривредног газдинства које се уписује на фискални рачун приликом куповине као и да се пре куповине распитају о важећој малопродајној цени јер цене горина нису исте на свим малопродајним објектима дистрибутера. Списак малопродајних објеката овлашћеног дистрибутера налази се на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.mpt.gov.rs. као и на сајту НИС Петрола.