Архива вести

Време променa. Квалитет нафтних деривата

December 12, 2000

Пуштање у рад модернизоване Рафинерије НИС-а у Панчеву омогућило је Србији континуирано снабдевање најквалитетнијим горивом које потпуно одговара стандарду „Евро-5“
Веровање да постоје пумпе на којима треба сипати гориво, као и оне које треба избегавати и даље живи. Мало је возача који немају неку своју “формулу” успеха – где треба точити да би мотори дуже трајали а аутомобили више “прешли”. Ако су некад и постојали аргументи за оваква размишљања, данас је све јасније да ћемо, објективни показатељи то говоре, на пумпама где сипамо гориво добити тачно оно што тражимо, односно оно што стоји на „декларацијама“. Да је усклађивање с важећом регулативом и унапређење еколошких стандарда у фокусу нафтне индустрије илуструју процеси у многобројним сферама. Будући да квалитет моторних горива директно утиче на функционисање и животни век мотора, као и на емисију издувних гасова и квалитет ваздуха, достизање нивоа који карактерише водеће државе поставља широк спектар задатака пред енергетски сектор. Нафтна привреда у Србији у оквиру актуелних процеса европских интеграција има обавезу да унапреди и стандардизује понуду нафтних деривата. Такође, важан разлог за спровођење правне регулативе течних горива јесте и податак да више од једне трећине загађења ваздуха потиче управо од аутомобилског саобраћаја.

Терет прошлости

Непосредна прошлост, ипак, била је другачија. Није било много разлога за оптимизам, будући да је позиција Србије на мапи квалитета горива у претходне две деценије била незавидна. Недостатак законске регулативе и примене у пракси, недовољно ефикасан механизам контроле, затим спољни фактори попут економских санкција, допринели су да нерегулисано тржиште постане идеална сценографија за нелегалне активности на тржишту нафтних деривата. Као последицу, хроничари су забележили низак ниво квалитета, изражену стопу неповерења купаца и компликације у вези са свакодневном експлоатацијом горива. Из поменутог периода многобројна искуства с међународних путовања стварала су јаз између асортимана понуде и нивоа квалитета горива у Србији и значајно боље позиције наших суседа. Умањена потрошња, наглашеније перформансе и мирнији рад мотора само су неки од аргумената који су стварали амбијент неравноправног положаја Србије с економски развијенијим земљама попут Словеније или Мађарске. Данас је јасно да се тржиште нафтних деривата у Србији налази на путу опоравка и равноправне конкурентности са суседима који су предводили процес придруживања ЕУ у региону. Реалну слику и позицију тешко је дефинисати и упоредити, али је спровођење стандарда допринело да се на бензинским станицама у Србији данас продаје гориво које по већини најзначајнијих карактеристика може да парира гориву доступном ван државних граница, на тржишту ЕУ. Иако процес имплементације савремених норми није спроведен до краја, претходна календарска година и почетак 2014. стављају до знања да је период нерегулисаног тржишта и горива без утврђеног порекла иза нас. Квалитет ће, природно следити...

Двострука контрола

У вези с квалитетом и пореклом нафтних деривата, постоје две врсте провере. Прва је административна и ставља акценат на вођење евиденције, документацију и извештаје о испитивању. Друга је део такозваног узорковања. Напредни програм маркирања је оно по чему ће се недавно започети систем контроле квалитета издвојити и уклонити одређене недостатке досадашње праксе. Такозвано маркирање почело је 1. фебруара. Обавезу обележавања горива имају нафтне компаније, а циљ је да се у старту маркирају укупне количине нафтних деривата произведене у Србији или из увоза. Надзор ће обухватити све бензинске станице у земљи, а сам поступак обележавања је такав да омогућава да се на терену, у кратком периоду, утврди да ли је било намешавања нелегалних компоненти. Маркирање горива ће обезбедити да се на тржиште испоручују деривати одговорајућег квалитета, тако што ће свака злоупотреба намешавања бити откривена методама које су акредитоване за овај поступак. Ефекат је значајан, како за државу са становишта јавних прихода, тако и за компаније, са становишта легитимних услова пословања. Поред повећања буџетских прихода, директне користи од маркирања горива имаће и власници возила који ће бити сигурни да добијају гориво одговарајућег квалитета.
НИС је учествовао у иницирању контролних мера за уређење тржишта и у компанији очекују унапређење институционалног оквира за борбу против сивог тржишта.
За маркирање се користе најсавременије нано-технологије, а сам поступак подразумева убацивање посебних хемијских елемената у гориво, који не утичу на квалитет горива, али омогућавају утврђивање да ли гориво потиче из легалног промета, што је само по себи индикатор важећих норми о квалитету. Наиме, процењује се да се у Србији до сада на годишњем нивоу, ван званичних токова, продавало између пет и десет процената од укупне количине горива. НИС је учествовао у иницирању ових ко- нтролних мера за уређење тржишта. У Компанији очекују даљу сарадњу на усвајању мера и унапређење институционалног оквира за борбу против сивог тржишта. Иако ће због маркирања горива тро- шкови за произвођаче и трговце бити већи, НИС ће, како је саопштено, настојати да што оптималније користи своје ресурсе и да тржишту понуди што је могуће конкурентнију цену. У протеклих пет година, НИС је у модернизацију компаније улагао 500 милиона евра годишње. Захваљујући инвестицијама, НИС на тржиште испоручује искључиво гориво евро квалитета.

Признање за напредак

Захваљујући јасно дефинисаним и спроведеним мерама, у глобалним оквирима, напредак је више него приметан. Наиме, реномирани Харт Енергy Ресеарцх&Цонсултинг потврдио је да је 15 држава, предвођених Србијом, поправило позицију на ранг-листи за 2013. годину, позиционираних на основу смањења садржаја сумпора у дизел гориву. Када је реч о Србији, реформа система подразумева понуду дизел горива без сумпора (у количинама мањим од десетог дела милиона), од августа месеца прошле године, чиме је наша земља почела да мења у етапама негативан имиџ по питању квалитета горива. Како је пренео Интернатионал Фуел Qуалитy Центер, редукција сумпора увела је Србију на списак 47 земаља, које тренутно као национални пропис наводе савремено и еколошки одређено дизел гориво. Томе је свакако допринела модернизација рафинеријске прераде НИС-а у Панчеву која је омогућила НИС-у да у потпуности пређе на производњу еколошки чистог горива – безоловних моторних бензина и евро дизела са садржајем сумпора не већим од 10 ппм, што одговара стандарду „Евро 5”

Реч стручњака

- Последњих година квалитет нафтних деривата напредовао је као последица модернизације процеса производње нафтних деривата у НИС-у и пажње коју велике компаније увозници горива посвећују контроли квалитета - каже др Драгослава Стојиљковић, редовна професорка на Машинском факултету у Београду. Као експерт за питања квалитета горива, др Драгослава Стојиљковић сматра да је још на много начина у свакодневном животу онемогућен врхунски квалитет. - Нажалост, познато је да у пракси и даље постоје проблеми. Они су последица нелегалних намешавања различитих материја у горива нафтног порекла, а све у циљу избегавања плаћања акциза и ПДВ-а. Управо због тога, јављали су се проблеми са моторима у експлоатацији. Када је реч о региону, Хрватска, на пример, за сваку годину доноси програм праћења квалитета горива у складу са стандардом ЕН14274, који дефинише минималан број узорака који мора да се контролише – каже она. У циљу приближавања лидерима на тржишту нафтних деривата, Србију у наредном периоду очекује и промоција система за мониторинг квалитета горива. Сам мониторинг подразумева контролу квалитета узимањем узорака с бензинских станица које се бирају методом случајног избора у зимском, односно летњем периоду. Према наведеном стандарду, најмањи број испитиваних узорака износио би по сто узорака за моторни бензин, односно дизел гориво, по наведеном периоду. На тај начин потрошачима ће се неминовно испоручивати квалитетније гориво, док ће снабдевачи који не прате прописане стандарде осим високих новчаних казни бити санкционисани и затварањем продајних места. Препорука земаља ЕУ подразумева и активно учешће средстава јавног информисања, који ће потрошаче правовремено информисати о бензинским станицама које послују испод законом дефинисаних стандарда.

НИС по мери потрошача

Понуда горива на мрежи бензинских станица НИС-а тренутно подразумева: Евро БМБ 98 је подједнако намењен возилима новије и старије генерације. По својим карактеристикама, поменуто гориво гарантује већу снагу мотора и унапређену економичност у поређењу с ознаком БМБ 98. Европремијум БМБ 95 је гориво које по саставу испуњава прецизно дефинисане Еуро 5 емисионе стандарде. Намењен возилима новије генерације, доприноси њиховом очувању, као и унапређењу животне средине. Када је реч о дизел горивима, Евро дизел издваја квалитет у складу с нормама ЕУ. Доприноси максималним перформансама возила, правилно паљење и поуздан рад чак и на ниским температурама. Мирнији рад и умањена потрошња комплетирају карактеристике које у потпуности подржавају стандард ЕН 590. Као алтернативу конвенционалним моторним горивима, НИС Петрол потрошачима нуди и ТНГ, ауто - гас, прилагођен савременим уређајима. Као главне предности ТНГ-а истичу се економичност, продужен век мотора као и нижи трошкови одржавања. Не би требало занемарити ни еколошку димензију, као ни комплементарност с европским стандардом ЕН 589. НИС је недавно започео производњу бензина са већом октанском вредношћу БМБ 100 који доприноси бољим перформансама мотора, као и његовом дужем радном веку, те смањеној емисији штетних гасова. Овај чланак је објављен у 2. броју корпоративног часописа Energize.