Архива вести

Додатна модернизација Рафинерије у Панчеву

December 12, 2000

НИС је током овог лета привео крају инвестиционе послове у Рафинерији нафте Панчево. Вредност ових инвестиција износи готово шест милијарди динара. На овај начин, настављен је процес сталног унапређивања прерађивачких капацитета који је уследио након прошлогодишњег завршетка MHC&DHT комплекса на којем се успешно производе деривати Евро 5 стандарда. У овом периоду, компанија је завршила модернизацију пристаништа на Дунаву и наставила модернизацију ауто-пунилишта. Уз то, реконструисано је највеће рафинеријско постројење за производњу бензина и бензинских компоненти (ФКК комплекс). Окончане су и бројне инвестиције како би се смањили трошкови производње и подигао степен енергетске ефикасности, међу којима је и термозаштита 24 резервоара на које се наноси специјални течни керамички изолациони материјал. У наредна два месеца, створиће се сви услови за производњу биодизела са одговарајућим садржајем биокомпоненти. Овом инвестицијом вредном више од 100 милиона динара, НИС отвора врата за извоз деривата у земље Европске уније. Осим ових инвестиција, до краја године ће се у Рафинерији реализовати још око 40 мањих техничко-технолошких пројеката и побољшања. Пристаниште на Дунаву ̶ Свакако највећа инвестиција током летњег периода, укупне вредности од готово четири милијарде динара, јесте завршетак модерног пристаништа на Дунаву. Овом инвестицијом омогућиће се утовар и истовар деривата по најстрожим светским стандардима. Реч је пре свега о еколошкој инвестицији, јер ће се са новим утоварним рукама и уређајима за повраћај гасова практично у потпуности елиминисати емисија штетних материја у ваздух, земљиште и воду. Омогућено је централизовано управљање и контрола утовара и истовара на пристаништу, поуздан и безбедан рад за запослене, као и задовољење строгих норми сигурносне и противпожарне заштите. У склопу модернизације, на пристаништу је изграђено пет најсавременијих резервоара са дуплим плаштом, фиксним кровом, пливајућим мембранама и системом бланкетинга који онемогућавају испарења у атмосферу. Изграђени су и потпуно нови цевовод и затворен дренажни систем, а урађена је и реконструкција уљне и атмосферске канализације. Рафинеријско ауто-пунилиште ̶ Следећа у низу је модернизација рафинеријског ауто-пунилишта која се ради у четири фазе. Завршена је друга етапа, вредна готово 700 милиона динара, којом је обезбеђено пуњење цистерни системом наливања одоздо (bottom loading) у складу са најсавременијим европским стандардима, чиме се остварује нулта емисија загађујућих материја у атмосферу. Изградњом затворених дренажних, канализационих и истоварних система, остварена је заштита ваздуха, земљишта и подземних вода од могућег изливања штетних материја. Додатно је унапређен и модернизован процес рада уградњом новог управљачког система и инструменталне опреме, подигнута је индустријска безбедност и сигурност рада инсталација применом аутоматских блокадних система, система детекције пожара и гаса, као и новог савременог аутоматског система за гашење пожара. Инсталиран је нови МЕС софтвер, који омогућава ефикаснију отпрему деривата, а запосленима знатно комфорнији и безбеднији рад. Одмах након ове инвестиције, у првим данима августа је почела и трећа фаза модернизације ауто-пунилишта која подразумева затворен и еколошки савремен утовар мазута, као и обезбеђење утовара цистерни системом „наливања одоздо“ на још неколико утакачких острва. На основу прелиминарних процена, вредност ових радова биће око 230 милиона динара. ФКК комплекс ̶ Завршен је и процес додатне модернизације постројења за производњу бензина и бензинских компоненти на постројењу флуидног каталичког крекинга (ФКК комплекс) у вредности од око 290 милиона динара. Уграђени су савремени сепаратори и циклони у реактору, чиме се остварује примарни циљ: повећање сигурности у раду, као и повећање производње деривата за којима на тржишту постоји већа потражња. Реч је о течном нафтном гасу и пропилену чија ће производња након реконструкције бити повећана за 29 одсто, док ће продукција дизел горива порасти на 9,7 одсто. Термоизолација резервоара ̶ У циљу постизања веће енергетске ефикасности и мање потрошње водене паре за загревање резервоара, у РНП је у току реализација инвестиције термоизолације 24 резервоара на које се наноси специјални течни керамички изолациони материјал –„Изолат“, произведен у Русији. Укупна вредност ове инвестиције је око 250 милиона динара, а садашње процене говоре да ће се уштедом у потрошњи водене паре за загревање резервоара, ова инвестиција исплатити у периоду од три године.