Архива вести

Додатна модернизација у Рафинерији нафте у Панчеву

December 12, 2000

Техничко технолошка унапређења и реконструкције које ће се обавити, резултираће већом пословном ефикасношћу рафинеријске прераде НИС-а. Ова улагања обезбедиће још већу производњу белих деривата: бензина, дизела и млазног горива квалитета стандарда евро 5. Нови искорак у оптимизацији рафинеријске прераде отвориће врата и за већи извоз квалитетних деривата на тржишта земаља у овом региону. У оквиру планског застоја, укупно ће се реализовати 33 пројекта из области инвестиционог одржавања, међу којима су наставак аутоматизације производног процеса на низу примарних и секундарних рафинеријских постројења, као и уградња најмодернијих система за оптимизацију сагоревања на пећима, што ће обезбедити енергетске уштеде и до 20 посто. Пројектима затвореног система дренирања и затвореног система узимања узорака код пећи, чија реализација ће започети током септембра, а наставиће се у периоду комерцијалног рада, осим еколошких користи, такође ће се обезбедити већа продукција белих деривата. У оквиру капиталног ремонта реализоваће се и девет инвестиција у области електро снабдевање, а реч је о реконструкцијама у трафо станицама где ће се стара опрема заменити савременијом, што ће допринети поузданијем и безбеднијем раду Рафинерије. Осим тога, биће извршена реконструкција на котловима у енергани и обављено низ интервенција на рафинеријској опреми, попут контроле исправности преко десет хиљада мерних инструмената и 600 сигурносних вентила, те чишћење преко 150 размењивача топлоте различитих флуида, који представљају кључни део у процесу рафинеријске прераде.

Све радне активности током планског ремонта у Рафинерији нафте Панчево у потпуности су усклађене са еколошким прописима
За радове на планском ремонту биће ангажовано преко 2.000 радника, од којих ће кључне послове обављати запослени у компанијском Блоку Сервиси, док ће из Блока „Прерада“ бити ангажовано више од 300 запослених. Укупна вредност свих ремонтних радова процењује се на близу 490 милиона динара. Све планске обавезе које има према својим клијентима, НИС ће наставити да извршава и током извођења ремонтних радова, са циљем да тржиште буде уредно снабдевено свим врстама нафтних деривата. Компанија је већ унапред створила залихе готових производа, због чега су обезбеђене довољне количине нафтних деривата током месечног ремонта. „Све радне активности током планског ремонта у Рафинерији нафте Панчево у потпуности су усклађене са еколошким прописима. Такође, све делатности у рафинерији се спроводе према усвојеној корпоративној политици заштите животне средине, индустријске безбедности, и безбедности и здравља на раду, као и на принципима одрживог развоја кроз смањење негативних утицаја делатности компаније на животну средину. Посебну пажњу посвећујемо на унапређењу и ефикасном управљању системом заштите животне средине“, изјавио је Аурел Богдан, директор Дирекције Производња Блока „Прерада“.