Архива вести

Компанија НИС пустила у рад когенерациони модул на станици Бока

December 12, 2000

Компанија НИС је почела радну експлоатацију когенерационог модула на утоварној станици „Бока“ у општини Сечањ који прерађује каптажни гас у електричну и топлотну енергију. Овај пројекат представља следећу фазу реализације програма проширења когенерационих капацитета компаније у циљу повећања ефикасности рада и искоришћења гасних ресурса НИС-а. То ће омогућити повећање присуства компаније на енергетском тржишту, као и еколошке бенфите због престанка спаљивања каптажног гаса на бакљи. До краја 2014. године очекује се да ће на објектима НИС-а бити изграђено 10 когенерационих модула.