Архива вести

Најава тендера за набавку личних заштитних средстава

December 12, 2000

НИС а.д. Нови Сад обавештава да има намеру да у наредном периоду (20-30 дана) објави отворени тендер за избор добављача за испоруку личних заштитних средстава на којем би изабрани понуђач био у обавези да обeзбеди складиште – продавницу у којој би се требовала ЛЗС (потенцијалне локације Београд, Зрењанин, Нови Сад, Ниш). Наиме, планирано је да предметни тендер буде отворен 30 дана ради достављања понуда, док би у последњој недељи (7 -10 дана) пре истицања рока за подношење понуда, организовали у просторијама Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, сајам Личних заштитних средстава на којем ће сви заинтересовани учесници имати прилику да представе свој производни програм и продајни асортиман, те да, са друге стране, у директном разговору са представницима компаније НИС а.д. (стручним лицима - корисницима) исте упознају са најновијим достигнућима из области ХСЕ. Више информација као и објављене каталоге и техничке задатке можете наћи нa https://www.nis.rs/tenderi/najava-tendera