Архива вести

НИС запажено наступио на форуму “Европски енергетски дијалог” у Солуну

December 12, 2000

Основни циљ Европског енергетског дијалога је успостављање и одржавање сталне размене искустава, информација и идеја међу државним званичницима, представницима регионалних организација и стручњацима енергетских компанија Југиосточне Европе, али и земаља произвођача нафте и природног гаса. Ове године је акценат форума стављен на једну од најважнијих иницијатива Енергетске уније – сигурност снабдевања у контексту опште европске и регионалне нестабилности. Покривена су и питања колико је изводљива декарбонизација економија земаља Југоисточне Европе, развој нових капацитета за производњу електричне енергије, мрежа и интерконектора и перспективе даљих инвестиција у нафтном сектору. НИС је на овом догађају наступио 30. јуна у оквиру панел-дискусије под називом “Инвестиције и могућности за развој бизниса на енергетском тржишту Југоисточне Европе”, који је модерирао др. Ханс Хутта, генерални директор Интернационалног центра за нафтну индустрију из Аустрије. На овом панелу су, осим Н. Радовановића, учествовали и представници компанија Hellenic Petroleum из Грчке, TUPRAS из Турске и Министарства трговине, привреде и енергетике Албаније. Презентовани су основни правци инвестирања НИС у области истраживања и производње угљоводоника, даљег развоја малопродајне мреже, пројеката у области производње електричне и топлотне енергије којима се наставља процес трансформације из традиционалне нафтно-гасне у енергетску компанију, а посебно је наглашен значај пројекта “дубока прерада”. Истакнуто је да НИС има пословање у пет земаља Западног Балкана и да у њима налази велики потенцијал за дугорочно обављање и даљи развој својих пословних активности. Као закључак је подвучено да је НИС као енергетска компанија одавно препознао да само благовременом диверсификацијом пословања може бити обезбеђена неопходна флексибилност, која је од пресудне важности за очување добрих пословних резултата у нестабилним тржишним условима какви данас преовлађују. Догађај је подржан од стране представништва Европске комисије у Грчкој, као и компанија НИС, Hellenic Petroleum, Energean Oil & Gas и других.