Архива вести

НИС започео извоз биодизела у складу са ЕУ захтевима

December 12, 2000

НИС је почео да извози прве количине евродизела намешаног са биодизелом, које су произведене у Рафинерији нафте Панчево. За прве купце у Бугарској је спремно око 500 тона новог производа под називом евродизел Б-7. Овај дериват је евродизел са одређеним процентом биокомпоненте (биодизел) у складу са ЕУ стандардом. НИС је за мање од четири месеца оспособио капацитете за производњу евродизела намешаног са биокомпонентом у Рафинерији нафте Панчево. На тај начин је компанија испунила захтеве Европске уније за обавезним уделом горива из обновљивих извора енергије чиме је омогућен извоз овог деривата на тржиште Европске уније. „Завршетком овог пројекта НИС иде у сусрет директиви Европске уније за минималне уделе биодизела и осталих обновљивих горива на сопственом тржишту, у складу са захтевима првог Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије. Овај документ предвиђа да намешавање биодизела са евродизелом у Србији започне у 2015. години, када ће се овакав дериват наћи на домаћим бензинским станицама“, изјавила је Станка Лесковац, директор Сектора за анализу и истраживање тржишта НИС. Укупна вредност инвестиције је 580 милиона динара којом је обухваћена изградњa нових и реконструкција постојећих инсталација за намешавање, реконструкција три резервоара, као и куповина потисних пумпи и лабораторијске опреме. Производња горива са биогоривом има еколошки аспект, с обзиром на то да додатно утиче на заштиту животне средине.