Архива вести

НИС исплатио дивиденду из добити за 2013. годину

December 12, 2000

Право на дивиденду имали су сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као власници акција на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара који је био 20. јун 2014. године. Већински акционар НИС је руска компанија "Гаспромњефт" са 56,15 одсто акција, држава има 29,87 одсто акција, а мали акционари 13,98 одсто. Република Србија је на дан 20. јун 2014. године поседовала 48.712.064 акција НИС-а, па на основу одлуке Скупштине акционара дивиденда која јој је исплаћена за 2013. годину износи 3.907.681.774 динара. Исплата мањинским акционарима је извршена преко Централног регистра хартија од вредности и то на новчане рачуне које користе за трговање акцијама тј. на новчане рачуне које су дали приликом пријављивања за бесплатне акције када је у питању 2,24 милиона акционара који су акције добили као грађани. Уколико је акционар пријавио рачун отворен у Банци поштанска штедионица, износ дивиденде се може подићи на шалтерима Поште уз личну карту. Датум исплате дивиденди акционарима НИС-а је у складу са одлуком генералног директора компаније, којој је претходила одлука Скупштине акционара да се за исплату дивиденди издвоји 25 одсто добити остварене у 2013. години. Одлуком Скупштине је одређено да дивиденда акционарима буде исплаћена у новцу, у укупном бруто износу од 13,08 милијарди динара. Такође, НИС је прошле године исплатио више од 12 милијарди динара за дивиденде, односно четвртину профита из 2012. што је највећи износ који је икад компанија листирана на Београдској берзи исплатила на име дивиденде. Дугорочна политика компаније предвиђа исплату дивиденде у укупном износу од најмање 15 одсто од нето добити.