Архива вести

НИС на дебати ЦЕДЕФ-а о третману отпада у Србији

December 12, 2000

НИС је учествовао на шестој јавној дебати о третману отпада у организацији Централно европског форума за развој (ЦЕДЕФ) и Привредне коморе Србије на Светски дан заштите животне средине који се данас обележава. У Народној скупштини Србије су на ову тему разговарали представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Агенције за заштиту животне средине, као и представници ЕПС-а, Горења, Гоше и других компанија. Потписан је Меморандум о сарадњи Агенције за заштиту животне средине и ЦЕДЕФ-а који обухвата препоруке индустрије како третирати отпад у постојећој регулативи и оној која ће тек бити донета како се Србија буде приближава ЕУ. Организатори су упозорили да у Србији постоји више од милион тона историјског опасног отпада насталог радом фабрика у прошлости, а сваке године ствара се до 200.000 тона новог опасног отпада, који се у одређеној мери неконтролисано одлаже. Опасни отпад збрињава само 30 привремених депонија, од чега 62 одсто не задовољава прописане услове рада. У округлом столу на тему технолошких решења за третман отпада је у име НИС-а говорила Светлана Дувњак, директор сектора за заштиту животне средине у НИС-у је. Према њеним речима, индустрија у земљи се суочава са бројним проблемима адекватног збрињавања отпада. “Ограничен број оператера који поседују дозволе за складиштење, третман, а пре свега одлагање индустријског отпада, за нас представља озбиљан проблем, јер онемогућава поступање са отпадом на законом прописан начин. Капацитети неколико оператера који практично управљају депонијама комуналног отпада, а поседују и дозволе за одлагање само одређених врста неопасног индустријског отпада, нису довољни. Опасан отпад, који је по пореклу индустријски, мора се извозити што значајно увећава трошкове управљања отпадом”, рекла је Дувњак. Она је истакла да је стратешко опредељење компаније заштита животне средине због чега НИС посебну пажњу поклања увођењу и примени еколошких решења у све бизнис процесе. Тако је и у области управљања опасним отпадом, компанија усмерена на увођење савремених технологија. Кад је на пример реч о третману отпадне исплате у процесу истраживања и производње, НИС је ове године увео савремену технологију којом се смањује количина ове врсте отпада по бушотини, опремањем бушаћих постројења опремом за такозване суве локације чиме се минимизира негативан утицај процеса бушења на животну средину.