Архива вести

НИС објавио неконсолидоване резултате рада компаније за прво полугодиште 2013. године

December 12, 2000

Нето добит НИС а.д. према резултатима првог полугодишта 2013. године износила је 19,1 милијарди динара, што је за 13% мање од резултата за исти период прошле године. Пад нето добити компаније условљен је падом цена за угљоводонике – нафту и природни гас, присутним од почетка године, као и растом пореских давања. Плаћене пореске обавезе компаније, укључујући акцизе, порез на профит и друга пореска давања премашиле су прошлогодишњи показатељ за 37% и износе 52,2 милијарде динара. У првом полугодишту 2013. године настављен је тренд пада потрошње на домаћем тржишту горива, што је такође негативно утицало на финансијски резултат компаније. Оперативна добит пре уплате камата, пореза за профит и амортизације (EBITDА) износила је 27,9 милијарде динара, што је за 24% испод истог показатеља за прошлу годину. У I полугодишту 2013. године НИС је наставио имплементацију мера на повећању ефикасности процеса управљања оперативним новчаним током (OCF) – резултат за дати период извештавања бољи је од показатеља прошле године за 11%. OCF НИС-а за првих 6 месеци 2013. године износио је 21,9 милијарду динара. Без обзира на негативне макроекономске услове компанија је сачувала темпо раста инвестиционог програма – током првих 6 месеци 2013. године обим улагања у развој нових технолошких пројеката, производну инфраструктуру, реализацију еколошких иницијатива повећан је у односу на исти период прошле године и износи 24 милијарде динара. Компанија је наставила да увећава кључне производне показатеље. Без обзира на пад потрошње на кључним тржиштима Балканског региона, захваљујући доследној политици развоја малопродајне мреже и дугорочних односа са корпоративним клијентима, НИС је успео да повећа обим продаје деривата за 26% у поређењу са показатељем првог полугодишта 2012. године. У првом полугодишту 2013. године компаније је продала 1,350 милиона тона деривата нафте. Обим продаје „белих“ деривата са високом маржом порастао је за 41%. Обим прераде нафте у Рафинерији компаније порастао је за 21% и износи 1, 404 милиона тона. Производња нафте и гаса на лежиштима компаније за 4% је већа него претходне године. У I полугодишту 2013. године НИС је произвео 817,8 хиљада условних тона нафте. Кредитне банкарске обавезе НИС-а према резултатима првог полугодишта 2013. године износе 423 милиона америчких долара. Коментаришући резултате рада НИС-а за прво полугодиште 2013. године генерални директор компаније Кирил Кравченко је рекао: „Резултати првих шест месеци 2013. године потврђују да смо били у праву са својим крајње конзервативним прогнозама у вези са макроекономском ситуацијом и динамиком потрошње на кључним тржиштима Балканског региона. Међутим, захваљујући стабилном моделу бизниса и ефикасно организованим процесима управљања ми успевамо да одржимо темпо развоја и ниво програма капиталних инвестиција, као и да редовно извршавамо све пореске обавезе, што је у негативној економској ситуацији крајње важно за стабилност националне економије и социјалне сфере“.